V jakém ekonomickém sektoru nebo odvětví pracujete?
Služby
88
Průmysl
48
Zemědělství
7
Nepracuji
40
Jiné
10
Celkem hlasovalo: 193