V jakém ekonomickém sektoru nebo odvětví pracujete?
Služby
92
Průmysl
49
Zemědělství
8
Nepracuji
46
Jiné
13
Celkem hlasovalo: 208