Co je největší PŘÍČINOU globálního oteplování?
Automobily a letadla
20
Težký průmysl
13
Plýtvání energiemi v domácnostech
8
Plýtvání při výrobě
2
Přílišná nadspotřeba
75
Celkem hlasovalo: 118