V jakém ekonomickém sektoru nebo odvětví pracujete?
Služby
91
Průmysl
49
Zemědělství
8
Nepracuji
44
Jiné
13
Celkem hlasovalo: 205