Středoevropské centrum pro finance a management


Finanční management a strategické řízení jsou oblasti, které jsou alfou a omegou každé dynamicky rozvíjející se společnosti. Jsou to činnosti, které probíhají ať už vědomě nebo nevědomě v hlavě každého, pro koho je podnik, v němž se nachází, větší hodnotou než pouhým zaměstnáním. Bez finančního managementu a strategického řízení se dnes korporátní ale ani státní sféra neobejde. Tyto dva aspekty každodenní činnosti jsou pro úspěch stejně důležité jako jedinečnost podnikatelského záměru a mnohdy rozhodují o konkurenční výhodě toho či onoho subjektu.

Každá firma během svého životního cyklu se dříve nebo později dostane do situace, kdy se začne zabývat sama sebou. Úspěšné podnikání je složitý komplex rozhodovacích procesů a je pochopitelné i logické, že ne každý je odborníkem na všechny oblasti a ne každý má čas věnovat stoprocentní pozornost všem detailům svého bytí. Tak se stane, že každý i sebelépe řízený podnik se jednou dostane do situace kdy potřebuje zkonfrontovat svoji realitu a některé aspekty své existence poopravit nebo alespoň nasměřovat tím správným směrem. Manažeři a vedoucí pracovníci si začnou klást otázky, jak dosáhnout úspor, jak zefektivnit výrobní proces, jak provést restrukturalizaci financí, jak správně motivovat zaměstnance a mnoho dalších.

V tomto okamžiku se manažeři a vedoucí představitelé firem obrací na odborníky, kteří jim dokáží poskytnout odpovědi na jejich otázky. Obrací se však nejen na ně. Hledají v odborné literatuře. Kontaktují vrcholové akademické pracovníky. Přemýšlí o aplikovatelnosti různých finančních a manažerských teorií na řešení svého problému. Hledání těch správných zdrojů může být náročné a nákladné. Čas jsou peníze a není ho v dnešní moderní době nikdy dostatek. Z toho důvodu vzniklo Středoevropské centrum pro finance a management.

Středoevropské centrum pro finance a management, tedy portál www.finance-management.cz, bylo založeno za účelem poskytování zdrojů nutných pro rozhodování v oblasti financí, managementu a businessu. Naše centrum má za úkol nabízet manažerům především střední a vrcholové úrovně zdroje v následujících oblastech:

  • Vysvětlení praxí ověřených a akademií diskutovaných teorií, metod a přístupů
  • Zveřejnění studií a odborných textů týkajících se financí, managementu a jiných oblastí souvisejících s businessem
  • Odkazy na a informace o odbornících, konzultantech a profesionálech, kteří mohou mít odpovědi na jejich otázky
  • Prezentace odborníků a organizací působících v oblasti financí, managementu a jiných oblastí souvisejících s businessem
  • Poskytnutí odkazů a dalších zdrojů zabývajících se související problematikou

Středoevropské centrum pro finance a management vzniklo spojením několika odborníků s bohatými zkušenostmi jak z akademického světa, tak z domácí i zahraniční praxe. Všichni účastníci podílející se na vzniku tohoto projektu mají minimálně vysokoškolské vzdělání většinou ekonomického oboru. Někteří z nich vystudovali další vysokoškolský stupěň v zahraničí (často MBA), kde i nějakou dobu pracovali nebo stále pracují. Jsou mezi námi i absolventi zkoušek ACCA, FRM, CFA a dalších a posluchači doktorského studia (Ph.D.).

Outsourcing není moderní slovo, je to moderní přístup v komplexním a složitém prostředí moderní doby. Hledání odpovědí na otázky firemní existence za hranicemi podniku samotného má své výhody. Ti, kteří se věnují financím a managementu plnohodnotně jsou ve svém oboru specialisté s mnoha různými zkušenostmi. Outsourcing procesů a řešení problémů je navíc často levnější než řešení vlastními zdroji.

Doufáme, že na našich stránkách najdete odpovědi na své otázky a pokud ne, těšíme se, že nám dáte vědět, co byste zde rádi našli. Jedině díky Vašim impulzům a podnětům může být náš svět dokonalý, což obratem pomůže k dokonalosti Vám! Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašich činnostech a doufáme, že tyto stránky pozitivně přispěly k mnoha úspěšným rozhodnutím ve Vašem podniku.

Ing. Vladimír Jech, MBA, FRM
 vedoucí projektu
Středoevropské centrum pro finance a management (SCFM)
Svět plný ověřené vzdělanosti

sídlo společnosti - Chicago (U.S.A.)
62 South Wolf Road, #307
Wheeling, Illinois 60090
(847) 560 0562
infofinance-managementcz
kontaktní formulář

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Reklama
Reklama Ilist.cz
Doporučené www stránky
Anketa
Vybrané finanční
a manažerské přístupy

.