Středoevropské centrum pro finance a management
SCFM > Odborníci > Finance - podnikové / Soudní znalci / Oceňování > Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.

soudní znalec se specializací na přeměny obchodních společností
Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
Nabídka služeb

V oblasti znalecké a oceňovatelské:

Zpracování tržních ocenění a znaleckých posudků o hodnotě

 • podniků (jmění podniků)
 • nepeněžitých vkladů do kapitálu obchodních společností,
 • obchodních podílů a akcií,
 • nemovitého majetku,
 • movitého majetku včetně technologií,
 • nehmotného majetku,
 • majetku a závazků (jmění) při přeměnách obchodních společností a družstev včetně znaleckých zpráv o přeměnách podle zákona číslo 125/2008 Sb.
V oblasti řízení majetkových akvizic:

Kompletní řízení procesů majetkových akvizic ve vazbě na právní, účetní a daňovou legislativu včetně jejich optimalizace

 • zpracování projektů přeměn obchodních společností podle zákona číslo 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev včetně předepsaných auditů (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy společnosti),
 • řízení procesů přeměn obchodních společností podle zákona číslo 125/2008 Sb.
 • řízení procesů nepeněžitých vkladů do kapitálu obchodních společností a družstev podle zákona číslo 513/1991 Sb.
 • zpracování postupů pro manipulace s obchodními podíly a akciemi,
 • zpracování postupů a realizace změny právní formy podnikání z fyzických osob na osoby právnické.
Kvalifikační předpoklady:

 • Soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, majetku a závazků obchodních společností a hodnocení projektů obchodních společností.
 • Znalecký ústav s rozsahem znaleckého oprávnění oceňování podniků, oceňování movitého a nemovitého majetku, oceňování technologií, oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování majetku a závazků při transformaci obchodních společností, hodnocení projektů transformací obchodních společností.
 • Dlouhodobá odborná spoupráce se znaleckým ústavem ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o. IČ 255 772 98 se sídlem 635 00 Brno, Foltýnova 16, kanceláře 602 00 Brno, Nám. 28. října 3, především v oblasti aplikací výnosových metod ocenění.
  Související otázky z oblasti účetnictví a daní při realizaci výše uvedených projektů jsou řešeny ve spolupráci s obchodní společnost ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Drůbežní trh 89/1, 664 01 Ivančice, IČ 262 55 308.
Vzdělání v oblasti oceňování:

1999 – 2001
 studium Institut oceňování majetku, Vysoká škola ekonomická, Praha
 obor: Specializační studium Oceňování podniku

Další odborné aktivity:

 • člen poradního sboru předsedy Krajského soudu v Brně pro řešení znaleckých otázek v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků,
 • analytická činnost v oblasti tvorby a hodnocení podnikatelských projektů, externí hodnotitel projektů EU pro agenturu Czechinvest (nyní organizováno MPO ČR),
 • člen Vědecké rady Podnikatelské fakulty VUT v Brně.
Místo: Brno ~ Působnost: Česká republika

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.

Adresa:
Pavel Legát
Urbánkova 24
Brno
624 00
Telefon: +420 603 468 995
Email: legat@cmail.cz
Web: www.znalciaodhadci.cz
IČ: 14628287 (ARES), 14628287 (ŽR)
Skype: Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. Skype status pavel.legat
Mapa:
Doc. Ing. Pavel Legát, CSc. - mapa sídla (klikněte na obrázek pro detaily)
SCFM > Odborníci > Finance - podnikové / Soudní znalci / Oceňování > Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
10871x
Odporuje tato prezentace pravidlům tohoto portálu, dobrým mravům nebo zákonům České republiky? Oznamte nám to: zde.
Co by Vás ješte tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ješte tak asi mohlo zajímat?

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Budujte své jméno
Středoevropské centrum pro finance a management - Svět oveřené vzdělanosti - Klikňete zde a dozvíte se více
Anketa
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
Doporučené www stránky
.