Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Naked Put

IdPoj: 00095
 
095OpceNakedPut.jpg
blank.gif
blank.gif
Naked Put, nebo česky nekrytá prodejní opce, je forma investice, ve které investor upíše a prodá prodejní opci. Vypisovatel opce ale zároveň nekryje svoji opční pozici krátkou (nebo-li tzv. short) pozicí v podkladovém aktivu ani depozitem hotovosti.

Nekryté prodejní opce jsou z pohledu rizikového managementu velmi rizikové, neboť potenciál pro ztrátu vypisovatele je omezen pouze limitem 100% minus opční premium, zatímco potenciál pro zisk je omezen na výši opčního premia.

Pokud cena podkladového aktiva klesne pod dodací cenu opce (anglicky strike price), její držitel má právo ji uplatnit. Uplatí-li držitel opci, její vypisovatel má povinnost poskytnout plnění opčního kontraktu. Držitel opce může být uspokojen podle dohody jedním nebo kombinací následujících způsobů:

a) Vypisovatel opce odkoupí od držitele podkladové aktivum, které je předmětem opčního kontraktu.
b) Vypisovatel zaplatí držiteli rozdíl mezi dodací cenou a aktuální tržní cenou podkladového aktiva.

Pokud cena podkladového aktiva klesne na nulu, vypisovatel (nebo prodejce Naked Put) je ve ztrátě téměř celými 100% původní hodnoty podkladového aktiva. Vypisovatelova ztráta je snížena pouze premiem, které držitel opce zaplatí vypisovateli při koupi kontraktu za privilegium jeho držby a z toho plynoucí přenos rizika.

Co je ztráta pro prodejce, to je zisk pro držitele Naked Putu. Rozdíl mezi dodací cenou a cenou podkladového aktiva (za situace kdy dodací cena > cena podkladového aktiva) minus premium zaplacené za koupit opce je pro držitele zisk.

Pokud cena podkladového aktiva zůstane po dobu platnosti opce nad dodací cenou, opce skončí bezcenná. Opční premium je v tomto případě ztrátou pro držitele a ziskem pro vypisovatele.

Kromě anglického názvu Naked Put se v praxi používá i pojem Uncovered Put.

Další strategie

Investiční strategie zvaná Covered Call je příbuznou strategií k Naked Put.

Naked Put


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Macinka

Ing. Jan Macinka
poradce pro hypotéky, spoření a pojištění -- Bezplatné odborné finanční poradenství v oblasti pojištění vozidel a majetku. Nabízíme kapitálová pojištění, řeším půjčky, úvěry a hypotéky, investice a komodity. V portfoliu máme všechny banky, stavební spořitelny a pojišťovny na českém trhu.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75033x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

.