Středoevropské centrum pro finance a management


Sponzorství

Manažeři a vedoucí pracovnící českých a slovenských firem se každý den obracejí na nás a hledají na našem servru informace, které potřebují ke své práci. Aby náš server mohl nejen kontinuálně poskytovat širokou škálu zdrojů a znalostí z oblasti financí a managementu, ale aby mohl i do budoucnosti rozšiřovat svoji nabídku, k tomu potřebujeme sponzory jako jste právě Vy.

Nabízíme Vám možnost sponzorovat vybraný pojem, přístup nebo metodu, o které se píše na těchto stránkách. Vy si vyberete pojem nebo oblast tohoto servru a my se postaráme o to, aby se naše publikum o Vás dozvědělo. Výhodou sponzorství je jeho maximální možné zacílení na vybranou skupinu návštěvníků tohoto servru. Kromě vysoké specializace našeho servru, sponzorství má u nás i další nesporné výhody:

 • Cílené povědomí veřejnosti - Vaše firma, podnik, projekt nebo organizace je asociována s Vámi vybraným znalostním okruhem.
 • Dobré jméno firmy - Sponzorství je sympatická a nenásilná forma reklamy v našem případě zaměřené na sofistikované publikum a vedoucí představitele byznyzsu ve střední Evropě.
 • Vysoce kvalifikovaní pravděpodobní zákazníci - Na Vaše internetové stránky se dostanou přostřednictvím nás Vaši noví zákazníci.
 • Exklusivita - Každý znalostní okruh (pojem, metoda, přístup, teorie) může sponzorovat pouze jeden sponzor; žádná jiná reklama se na Vámi sponzorovaných stránkách neobjeví.
 • Široké publikum - Na Vaše www stránky se díky světovým vyhledávačům dostanou další i náhodní návštěvníci.
 • Střední Evropa - Středoevropské centrum pro finance a management (SCFM) nabízí své služby nejen v České republice, ale i na Slovensku. Díky nám máte možnost proniknout do povědomí manažerů za hranicemi České republiky.

Zvažujete sponzorství?

Založení sponzorství je jednoduché, rychlé a nic Vás nestojí. Detaily i konkrétní technické provedení lze dohodnout telefonicky nebo emailem. Prostřednictvím těchto kontaktů Vám rádi sdělíme ceny sponzorství a zodpovíme Vaše dotazy. Platbu lze provést bankovním převodem. Vaši žádost jsme schopni vyřídit a realizovat obvykle do dvou pracovních dnů. Do budoucnosti uvažujeme o zřízení zabezpečeného platebního styku PayPal, což realizaci sponzorství ještě urychlí.


Proč u nás inzerovat?

Středoevropské centrum pro finance a management (SCFM) je specializovaný server poskytující svým návštěvníkům vysoce hodnotný obsah v podobě odborných informací. SCFM slouží jako komplexní zdroj v oblasti financí a managementu. Z toho vyplývá i jeho publikum, které tvoří především manažeři střední a vrcholové úrovně, vedoucí pracovníci finančních oddělení, odborníci v klíčových pozicích v široké škále firem a v neposlední řadě akademiční pracovníci zabývající se zde nabízenou tématikou.

Je-li Vaše existence závislá na znalosti Vašeho jména v jejich světě, pak má smysl se jim na našich www stránkách představit. V reálném světě o úspěchu a neúspěchu podniku mnohdy rozhodují osobní známosti, kontakty, veřejné povědomí. Pouhá znalost obchodní značky je mnohdy tím, co rozhodne o realizaci nebo odmítnutí transakce. Inzerce je důležitý komunikační prostředek a internet je téměř dokonalý nástroj.

Plošná nebo selektivní inzerce

Naše www stránky jsou technicky řešeny tak, aby bylo možné vybrat si způsob oslovení návštěvníků. Vaše reklamní lišty nebo bloky mohou být umístěny pouze na vybraných stránkách nebo naopak plošně na celém servru. Pokud se rozhodnete pro plošnou reklamu, je i tak možné ji částečně přizpůsobit, a to umístit různé verze reklamních prostředků do různých sekcí. Uvedené možnosti se liší svým zacílením. Pečlivým výběrem můžete striktně určit okruh příjemnců Vaší zprávy. Na naší straně se tyto možnosti liší svojí technickou náročností a s tím souvisejícími náklady.

Reklamní lišta nebo blok

Reklamní lištu nebo blok nabízíme ve třech základních velikostech. Jiné rozměry jsou možné na základě dohody. Tento reklamní prostředek je umístěn v horní části sloupce na pravé straně obrazovky. Sloupec je zobrazen na všech stránkách a svým umístěním zaručuje nepřehlédnutelnost Vaší zprávy. Můžete u nás mít i více různých lišt nebo bloků.

 • Velikost: 190 x 80, 190 x 160, 190 x 240 pixelů
 • Možné formáty: flash, jpeg, gif, png
 • Umístění: horní pravá polovina stránky
 • Kde může být: na všech stránkách
 • Cena: informaci poskytneme telefonicky nebo emailem

Reklamní text s odkazem

Jedná se o specializovanou formu inzerce, která je předložena návštěvníkovi v místě, kde je začten do textu na stránce, tedy v místě, kde maximálně soustředuje svoji pozornost na vnímání obsahu stránky. Umístění reklamního textu s odkazem nabízíme na stránce s výpisem pojmu, metody, přístupu nebo teorie - odkaz Finance & Management a potom výběr konkrétního pojmu. Text by neměl přesahovat 250 znaků a měl by být stručný a nanejvýš výstižný - šance, že si ho čtenář přečte je v tomto místě velmi vysoká. Reklamní texty mohou být na jedné stránce nejvýše čtyři.

 • Rozsah: maximálně 250 znaků (včetně mezer)
 • Možné formáty: text
 • Umístění: pravá nebo levá polovina stránky
 • Kde může být: na stránkách vypisující nějaký pojem (odkaz Finance & Management)
 • Cena: informaci poskytneme telefonicky nebo emailem

Literatura a doporučené zdroje

Při výpisu obsahu finančního nebo manažerského pojmu je čtenáři nabídnuta doporučená literatura, ve které se dozví o pojmu více. Máte-li zájem, aby se čtenář dozvěděl o vybrané literatuře, je možné ji zde uvést, a to včetně Vašeho odkazu nebo bez něj. Na každé stránce je možné uvést až pět zdrojů nebo doporučené literatury.

 • Rozsah: maximálně 250 znaků (včetně mezer)
 • Možné formáty: text, odkaz
 • Umístění: střed stránky pod vypsaným pojmem
 • Kde může být: na stránkách vypisující nějaký pojem (odkaz Finance & Management)
 • Cena: informaci poskytneme telefonicky nebo emailem

Prostý hypertextový odkaz

Na některých stránkách předkládáme čtenáři nabídku zajímavých nebo užitečných internetových odkazů. Váš odkaz může být mezi nimi. Na každé stránce může být až šest odkazů. Tato forma oslovení čtenáře nabízí pouze umístění prostého internetového odkazu s jeho názvem.

 • Rozsah: maximálně 25 znaků (včetně mezer)
 • Možné formáty: odkaz
 • Umístění: střední pravá polovina stránky
 • Kde může být: ve vybraných oddílech webu
 • Cena: informaci poskytneme telefonicky nebo emailem

PR článek (NEnabízíme)

Rádi bychom na tomto místě dodali, že tuto formu inzerce vzhledem k serioznosti a zaměření těchto www stránek odmítáme. "Public Relations" články považujeme za příliš agresivní formu inzerce.

Sponzorství

Sponzorství v kontextu našeho portálu představuje vysoce účinný a exklusivní prostředek prezentace firmy, která sponzoruje celou stránku vybraného pojmu. Technicky to pak znamená, že Vaše zpráva může být doručena čtenáři na jedné stránce všemi námi nabízenými nástroji současně. Obrovskou výhodou je, že v případě sponzorství jste jediným inzerentem na stránce. O této formě prezentace pojednáváme více zde.


leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Reklama
Středoevropské centrum pro finance a management - Svět oveřené vzdělanosti - Klikňete zde a dozvíte se více
Doporučené www stránky
Nejsledovanější knihy
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Nejčtenější články
Magický trojúhelník: veřejné finance, nezaměstnanost, inflace Profiskálně orientovaní ekonomové jsou často přesvědčeni, že zvýšením státních nebo veřejných výdajů je možné...
(Přečteno: 21668x)
Konec amerického dolaru jako nadnárodní měny? Budoucí vývoj dolaru a zprostředkovaně eura závisí především na ekonomických ukazatelích americké a evropské e...
(Přečteno: 19314x)
Působnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA Zákony Sarbanes-Oxley a Securities Exchange Act se vztahují primárně na americké společnosti, ale díky mezinár...
(Přečteno: 18279x)
Po Enronu nový skandál, ale s jiným koncem Když partneři daňových oddělení společnosti KPMG nabízeli svým klientům produkty, jejichž záměrem bylo snížení...
(Přečteno: 16346x)
Sarbanes-Oxley: Sladké plody za mnoho peněz Nejedna firma přišla na to, že požadavky zákona Sarbanes-Oxley přispívají ke zvýšení efektivity podnikání. Na...
(Přečteno: 14394x)
Vybrané finanční
a manažerské přístupy

.