Středoevropské centrum pro finance a management

2005-04-20

Konec amerického dolaru jako nadnárodní měny?

Budoucí vývoj dolaru a zprostředkovaně eura závisí především na ekonomických ukazatelích americké a evropské ekonomiky – v současnosti se však vyvíjí spíše podle nálad investorů a podle politických rozhodnutí.

Turbulentní změny v globální ekonomice i politice zapříčinily prudký propad amerického dolaru vůči euru, a to v nominálním vyjádření o zhruba 57% během posledních třech let. Investoři, centrální banky i spekulanti přesouvají své pozice ve prospěch eura, které se nedávno poprvé ve své historii vyšplhalo až za hranici 1,36 USD za euro. Jedním z důvodů pro tento vývoj je statut eura jako „anti-dolar“.

Mnoho ekonomů předpovídá další až desetiprocentní pokles americké měny v roce 2005. Je však mnoho i těch, kteří vidí jeho světlou budoucnost. Abychom mohli odhadnout budoucnost kurzu eura a dolaru, je vhodné kurz analyzovat s použitím několika navzájem se doplňujících přístupů.

FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA se zabývá rozborem ekonomických podmínek a otázkou, zda-li byl americký dolar v minulosti příliš nadhodnocený (a euro podhodnocené) a vývoj v posledních třech letech je pouze korekcí tohoto stavu, nebo zda-li je současný dolar naopak podhodnocený a pouze výsledkem psychologického chování trhů.

První možnost znamená postupný konec amerického dolaru jako suverénní nadnárodní měny. Druhá možnost v sobě skrývá vhodnou investiční příležitost.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY v eurozóně a v americké ekonomice hovoří ve prospěch dolaru a proti euru. Ačkoliv euro dosahovalo v posledních měsících rekordních hodnot, jeho růst nebyl zapříčiněn chvályhodným vývojem evropských ekonomických ukazatelů. Ekonomická situace v eurozóně je sotva růžová. Nezaměstnanost na úrovni 8,9% v zemích E12 v roce 2004 je vysoko nad americkou nezaměstnaností (5,4% pro rok 2004). 9,8 procentní nezaměstnanost v Německu v roce 2004, které je bezpochyb ekonomickým motorem eurozóny, je nejvyšší od roku 1998 a působí navíc jako brzdný faktor pro okolní země. Vysoká nezaměstnanost je překážkou pro růst bohatství domácností, které je nutné pro vývoj agregátní poptávky. Spotřeba domácností v eurozóně se zvyšovala vloni pouhým 1,2% v porovnání s 3,6% v USA. Opačným trendem rostl v obou oblastech národní produkt. Loňský růst HDP ve výši 4,4% v americké ekonomice byl zcela jistě větším lákadlem pro investory a důvodem pro zhodnocení měny než sotva poloviční dvě procenta v eurozóně.

Výkonnost eurozóny v porovnání s USA

Přestože se očekává zpomalení obou velmocí, americká ekonomika s velkou pravděpodobností předčí vývoj evropské i v roce 2005. Napomůže jí k tomu oslabený dolar (pro-exportní faktor), stále vysoká produktivita práce i sofistikované finanční trhy.

Negativním faktorem pro euro je v tomto případě dokonce i vývoj inflace a měnová politika centrálních bank jednotlivých oblastí. Inflace v eurozóně se pohybovala v roce 2004 kolem dvou procent a podobný vývoj se očekává i pro rok 2005. Růst cenové hladiny za oceánem byl o více než půl procenta vyšší a se stoupající tendencí. Rozdílný vývoj cen v Americe a v Evropě má a především bude mít své důsledky v protisměrném vývoji měnových politik, které bezpochyb ovlivní vývoj budoucího kurzu eura a dolaru.

Evropská centrální banka (ECB) vě většíně roku 2004 raději sledovala cenovou stabilitu než rizika ekonomické recese a odpovídala restriktivní měnovou politikou. Pokud však bude chtít podpořit evropské trhy prorůstovou orientací, bude muset pokračovat v uvolnění své politiky. Ta se v praxi projeví například poklesem úrokových měr. Očekává se, že ECB sníží svoji marginální zápůjční sazbu až na 2%. Ve stejném duchu by mohly pokračovat i centrální banky jednotlivých členských zemí. Americká centrální banka FED naopak začala konat kroky proti stoupající inflaci, a to prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb. Očekává se, že FED bude zvyšovat klíčovou úrokovou sazbu až k úrovni 3,75%.

Úrokový diferenciál mezi americkým a evropským finančním trhem povede k přesunu části spekulativního kapitálu, především na dluhopisovém trhu, z eurozóny zpět do USA. Tento přesun by měl vyvolat nejen vzestup nominálního kurzu, ale i tvorbu zdravého prostředí pro budoucí zhodnocení měny na americké straně. Kromě toho, nepatrným omezením ekonomického růstu se FED snaží zamezit růstu deficitu platební bilance, který dosáhl v roce 2004 historického maxima 5,7%. Pokud se americkému exportu navíc podaří získat větší podíl na světových trzích, bude to pro něj znamenat i velkou konkurenční výhodu do budoucna.

Pokud se naopak ekonomický růst v Americe zpomalí výrazně a překazí tím plány FEDu ve zvyšování úrokových sazeb, výhoda vyšších úrokových zisků v americe se nesplní a jeden z důvodů k očekávanému zhodnocení dolaru pomine.

PARITA KUPNÍ SÍLY je nástroj, kterým je možné analyzovat vzájemné dlouhodobé absolutní postavení dvou měn. Tato pomůcka vychází z premisy, že identické zboží by mělo stát stejně ať je denominováno v jakékoliv měně – je to jakýsi dlouhodobý reálný měnový kurz. Parita kupní síly amerického dolaru vůči euru byla v polovině března přibližně 1,13 USD za euro. Při průměrné ceně eura 1,31 v roce 2005 to znamená, že americký dolar je v průměru podhodnocen o přibližně 16% a měl by tedy v dlouhém období zhodnotit. Nutno však dodat, že v krátkém období se nominální měnový kurz odchyluje od parity kupní síly díky mnoha faktorům, a tak dočasně opačné tendence nemohou být překvapením.

Technická analýza

TECHNICKÁ ANALÝZA by měla předpovědět vývoj kurzu v krátkém období. V roce 2004 i 2005 dosahovalo euro vůči dolaru historických vrcholů. 100 i 200 denní průměry jsou hluboko pod současným kurzem. Jejich odchylky od aktuálního nominálního kurzu jsou nejvyšší z hlavních světových měn.

Denní oscilátory klesají k paritám. Relativní pozice kurzu dolaru vůči euru vzhledem k historickým extrémům mluví ve prospěch očekávané korekce dolaru. Aktuální kurz se pohybuje podél horního bollingerova pásu. Histogram MACD se blíží k negativním hodnotám.

Technické parametry sice předpovídají korekci kurzu ve prospěch dolaru. Je ale nutno mít na paměti iracionální chování trhu. Pokles dolaru k novým historickým minimům může vyvolat negativní sentiment mezi investory a lavinu dalších propadů.

DEVIZOVÉ REZERVY světových velmocí hrají a budou i nadále hrát velkou roli v budoucím vývoji vztahu eura a dolaru. Japonsko disponuje největšími devizovými rezervami na světě ve výši 841 mld dolarů, následováno Čínou s 610 miliardami, pak Taiwanem a Jižní Koreou.

Diverzifikace rezerv těchto zemí ve prospěch eura povede jednoznačně k dalšímu propadu americké měny. Politická rozhodnutí o jejich struktuře jsou ostatně jedním z hlavních důvodů propadu dolaru v předešlých letech. Podíl světových devizových rezerv denominovaných v americkém dolaru poklesl podle studie Mezinárodního měnového fondu z 66,9% v roce 2001 na 63,8% v roce 2003. Naopak podíl eura jako rezervní měny se v těchto letech zvýšil z 16,7% na 19,7%.

Devizové rezervy

Čína prozatím odmítá úvahy o uvolnění pevného kurzu jüanu. Těžko lze ale předpokládat, že bude schopna čelit tlakům Evropské centrální banky i Washingtonu do nekonečna. Zrovna tak nelze předpokládat nekonečnou schopnost Číny financovat americký deficit. Čínské devizové rezervy vzrostly v minulém roce o neuvěřitelných 51%, a tak dříve nebo později čínská centrální banka bude muset přistoupit k revalvaci jüanu.

Uvolnění jüanu sice povede ke zhodnocení amerických pozic v Číně, ale zrovna tak i k ukončení povinnosti čínské centrální banky udržovat pevný kurz nákupem amerických dluhopisů. Sníží se poptávka po dolarových instrumentech a pokud bude uvolnění jüanu nečekané, rychlé a skokové, pravděpodobně odstartuje další propad americké měny.

PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY vytvářejí nálady na trzích a budou zřejmě tím hlavním motorem pro vývoj dolaru v roce 2005. Důkazem je oznámení jihokorejské centrální banky z 22. února o úmyslech diverzifikovat své devizové rezervy ve prospěch eura a kanadského dolaru. Americký dolar reagoval na tuto zprávu propadem o 1,2% během jednoho dne až na 1,3230 USD za euro.

Obavy z vysokého deficitu platební bilance zverějněného v pátek 11. března stlačily americký dolar během předcházejících čtyřech dnů o 1,6% na nové sedmileté minimum 1,3409 USD za euro.

DOKÁŽE EURO udržet svůj vzestup v roce 2005 navzdory slabým ekonomickým výsledkům? Odpověď bude záviset více na ekonomických podmínkách dolaru než na výkonnosti eurozóny. Pokud americká ekonomika poroste dostatečným tempem, aby centrální banka FED mohla pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb a pokud se podaří zastavit eskalující platební i fiskální deficit, dolar by měl opět získat na důvěře a posílit vůči euru. To však pouze za předpokladu, že tento vývoj neohrozí panika investorů, která může být bohužel odstartována z různých důvodů a velice lehce, především politickou rétorikou a krátkozrakými kroky amerického prezidenta. V roce 2005 tak můžeme očekávat relativně vysokou volatilitu dolaru se všeobecnou klesající tendencí podle toho jaké zprávy a nálady budou zrovna převládat na trzích a přát si pevné nervy.

Ing. Vladimír Jech, MBA, FRM
Diskuzní fórum:
Dukiszín fmóur:
Diskuzi k tomuto článku najdete dále na této stránce (pod zobrazením doporučených zdrojů).
Doporučené zdroje informací:
Depéurčono zjpdre ifnoírcma:
 • Monetary Policy Report to the Congress. The Federal Reserve Board, Washington, 16. února 2005.
 • Greenspan A.: Testimony of Chairman Alan Greenspan. Federal Reserve Board's semiannual Monetary Policy Report to the Congress, U.S. Senate, Washington, 16. únor 2005.
 • Dougherty C.: Dollar Drops as Bank of Korea Looks to Buy Other Currencies. International Herald Tribune, Frankfurt, 22. únor 2005.
 • Greenspan A.: Testimony of Chairman Alan Greenspan. U.S. Senate, Washington, 7. březen 2005.
 • Tyson L.: How Europe Is Revving Its Engine. Business Week, 21. únor 2005, str. 24.
 • Krongold J.: China Reduces Dollars in Its Reserves, Lehman Says. Bloomberg, New York, 10. březen 2005.
 • McGeever J.: Dollar Sell-Off Resumes, Deficits Blamed. Reuters, New York, 9. březen 2005.
 • Bautier P.: Euroindicators News Release 30/2005. Eurostat, Eurostat Press Office, Luxembourg, 2. březen 2005.
 • Dollar Drifts Lower Against the Euro. Associated Press, Washington, 9. březen 2005.
 • Bremmer B.: The Making of a Meltdown. Business Week, 13. prosinec 2004, str. 52.
 • Federal Reserve Statistical Release H.15 Daily Update Selected Interest Rates. Board of Governors of the Federal Reserve System, March 8, 2005.
 • South Korea's Foreign Reserves Hit New High In February. Asia Pulse, Seoul, 3. březen 2005.
 • Dollar Lower From Overnight N.Y. Levels. Associated Press, Tokyo, 7. březen 2005.
 • Harmonised Indices of Consumer Prices (HICPs). Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int, 9. březen 2005.
 • Brown: China Should Reform Currency Slowly. Associated Press, Beijing, 21. únor 2005.
 • Economic Growth Likely to Dip in 2005. Associated Press, February 22, 2005.
 • Harmonised Unemployment Total Rate SA. Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int, 9. březen 2005.
 • Koruna je podle indexu Big Mac o 22 procent podhodnocená k dolaru. Patria Finance On-Line (převzato z The Economist), 19. leden 2004, http://www.patria.cz/zpravodajstvi/komentare_zobraz.asp?ka=1143825.
 • Hungarian National Bank Slashes Base Rate for Fifth Consecutive Time . Associated Press, Budapest, 21. únor 2005.
 • Dollar Recovers in Asian Morning Trading. Associated Press, Tokyo, 22. únor 2005.
 • Moving Average Details. Yahoo Finance Charts Help, http://help.yahoo.com/help/us/fin/chart/chart-11.html.
 • Technical Indicator Details. Yahoo Finance Charts Help, http://help.yahoo.com/help/us/fin/chart/chart-12.html.
 • Dollar Hits Nine-Week Low Against Euro. Associated Press, Berlin, 10. březen 2005.
 • Bollinger J.: Bollinger Bands. Bollinger Capital Management, http://www.bollingerbands.com/services/bb.
 • Statistiky a databáze Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int.
 • Statistiky a databáze Česká národní banka (CNB), http://www.cnb.cz.
 • Statistiky a databáze People's Bank of China, http://www.pbc.gov.cn.
 • Statistiky a databáze Bank of Japan, http://www.boj.or.jp/en/
 • Statistiky a databáze Bank of Korea, http://www.bok.or.kr.
 • Statistiky a databáze Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), http://www.oecd.org.
 • Statistiky a databáze a makroekonomické predikce Ministerstvo financí české republiky (MFCR), http://www.mfcr.cz.
 • Statistiky a databáze Oanda, http://www.oanda.com/convert/fxhistory.
 • Statistiky a databáze X-Rates, http://www.x-rates.com.
 • Výpočty autora

Máte odbornou práci, studii nebo analýzu, o kterou byste se s námi rádi podělili? Chybí něco na těchto stránkách? Napište nám.

Nejsledovanější knihy:   
Nejsledovanější knihy:   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)

Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

Re: Konec amerického dolaru jako nadnárodní m?ny?
Jméno: Václav Urban (musicpra@vol.cz)
Datum: úterý 14. březen 2006 15:34
Díky za pom?rn? kvalifikované a erudované rozbory. Upozor?uji pouze na to, že existují ješt? jiné ekonomické p?ístupy - mén? pesimistické - k této problematice v americkém akademickém prost?edí, nap?. http://www.cid.harvard.edu/cidpublications/darkmatter_051130.pdf .
Zajímal by mne Váš stejn? erudovaný názor na tento p?ístup.
Krom? toho upozor?uji, že v textu Rozto?í se ... uvádíte pokles USD v??i EUR o 24% b?hen posledních 2 let a v tomto ?lánku Konec am. dolaru .... uvádíte propad dolaru v??i euru v nominálním vyjád?ení o zhruba 57% b?hen posledních t?í let. To sice není v p?ímém rozporu, a prosím o vysv?tlení.
V ?lánku Rozto?í se ... také uvádíte jako jeden z politických p?edpoklad? snížení cen ropy ukon?ení konfliktu v Iráku, což je zatím zna?n? nereálné. Spíše se zdá být na spadnutí další vále?ný konflikt s Iránem vzhledem k plánovanému zít?ejšímu otev?ení iránské ropné burzy v euro, což pomíjíte.
Díky p?edem za vysv?tlení.
Re: Re: Konec amerického dolaru jako nadnárodní m?ny?
Jméno: qad (musicpra@vol.cz)
Datum: čtvrtek 23. březen 2006 14:01
Ani po devíti dnech žádná reakce? Jste zasko?en nebo jste si toho v?bec nevšimnul?
Re: Re: Konec amerického dolaru jako nadnárodní m?ny?
Jméno: Vladimir Jech
Datum: sobota 22. duben 2006 05:45
Dobry den,

pardon za zpozdeni v odpovedi. Dekuji za Vas prispevek. Diskuzni forum jsem tu sice zalozil, aby se mohlo polemizovat o clancich, ale sam se k tomu moc nedostanu, abych se zde v diskuzich ucastnil.

Ke kurzu.. v rychlosti jsem nasel nektera cisla, ze kterych jsem vychazel. 02/27/2002, 0.8642; 12/27/2004, 1.3625 =] 57.7%. 12/31/2004, 1.3596, kurz o dva roky drive nyni nemam, ale rozdil uvedeny v clanku by mel odpovidat. Duvod, proc v jednom clanku zminuji zmenu za dva roky a ve druhem zmenu za tri roky je ten, ze clanky jsou na sobe nezavisle a napsany v rozmezi nekolika mesicu.
Re: Dark Matter
Jméno: Vladimir Jech
Datum: sobota 22. duben 2006 06:15
Jeste k te studii...

Dekuji za odkaz. Pristup je to zajimavy a vysvetluje, proc zatim neprisla zadna vetsi krize, jenze je prave zalozen na jednom predpokladu, ve kterem jsem ja celkem pesimista. "We start by assuming that if an asset consistently pays more than another asset, then it is worth more, even if they both have the same historical cost or 'book value'." S timto nelze nez souhlasit, problem je v tom, ze autori veri a predpokladaji, ze americka ekonomika nejen je, ale i do budoucna stale bude tiim aktivem, jehoz vynos je vyssi. To plati v soucasne dobe a nejspis jeste i v blizke budoucnosti, ale podle me proti tomuto hovori mnoho faktoru ... pocinaje napriklad rozvojem ekonomik v Asii, rozvojem infrastruktury a financnich trhu v eurozone (predevsim akvizice burz, jednotna mena), demokratizace a otevirani drive uzavrenych trhu, rust urokovych sazeb jak v Evrope, tak v Asii .. az po napriklad fakt, ze Japonsko i Evropa vstupuje do faze expanze zatimco USA je na vrcholu, a mnoho dalsich faktoru. USA je ekonomicka velmoc, ale v ramci globalni ekonomiky se jeji uloha zmensuje. Pokud vedle USA bude napriklad silna eurozona, proc by napriklad centralni banka UAE nediverzifikovala sva aktiva krome dolaru do dalsi silne meny, ktera ma pravdepodobne navic vetsi sanci na zhodnoceni? Nakonec, tento trend (presouvani devizovych rezerv ve prospech jinych men) dokazuji i cisla, ktera v clanku uvadim. Osobne si myslim, ze nyni je americky dolar jeste znacne nadhodnocen a to predevsim diky urokovemu diferencialu, ktery je vuci euru i jenu znacny.

Dalsim aspektem je to, ze predpoklad uvedeny vyse autori studie materializuji do "dark matter", ke kteremu zahy dodavaji "...assets that we know exist, since they generate revenue but cannot be seen (or, better said, cannot be properly measured)." Investori na financnich trzich se ridi intuici, ale jen do te miry nez jim "povoli nervy", pak nastane panika a zajimaji je cisla. Myslim, ze menova krize CR z roku 1997 je dobrym prikladem.

"In other words, is dark matter sufficiently stable to hold the world together and avoid global financial markets from running into a crisis? This will depend, ultimately, on how steady is the earning power of the assets that make up dark matter." ... to je prave ta velka otazka, jak dlouho to americke ekonomice jeste vydrzi.

Dekuji za prispevek.
Interest Rates Set to Rise as Treasury Note Tops 5%
Jméno: anonym
Datum: sobota 22. duben 2006 08:44
http://www.nytimes.com/2006/04/13/business/13cnd-bond.html?ex=1302580800&en=4b4b33e2965b5b50&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss
The New York Times, By VIKAS BAJAJ, Published: April 13, 2006

"There are some early indications that foreign buying is easing. In the first week of April, for instance, the Japanese government spent slightly more than one-tenth as much on foreign bond purchases as it did on its average purchases for the comparable period from 2003 to 2005, said Wan-Chong Kung, a senior portfolio manager at First American Funds, a mutual fund company in Minneapolis.

'We have seen some moderation in buying from Asia and I think we will continue to see that,' Ms. Kung said, noting that recent interest rate increases by central banks in Europe and Japan was conditioning investors to higher borrowing costs across the world."
Re: Konec amerického dolaru jako nadnárodní m?ny?
Jméno: Vladimir Jech
Datum: úterý 25. duben 2006 06:07
Diky. Zde je dalsi zajimavy prispevek z dnesniho tisku.

http://biz.yahoo.com/ap/060424/dollar.html?.v=5
Dollar Falls Against Major Currencies
Monday April 24, 11:28 pm ET
"The dollar has also lost ground since the Swedish central bank said last week it had switched some of its foreign exchange reserves away from dollars. Comments from a top Russian official raised fears that the switch may be more widespread."

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji zde. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Další zajímavé čtení
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128311x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Zajímavosti od sousedů
Anketa
Doporučené www stránky
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
aneb
Co ještě možná neznáte?
Reklama
Reklama Ilist.cz
.