Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Cash Ratio Model
Cash Asset Ratio (CAR)

IdPoj: 00019
 
cashRatio.jpg
blank.gif
blank.gif
patří mezi nejrozšířenější metody pro meření likvidity podniku. Nejrozšířenější je zřejmě díky své jednoduchosti a srozumitelnosti. CAR počítá poměr na jedné straně mezi všemi hotovostními prostředky a hotovostními ekvivalenty a na druhé straně běžnými závazky. Mezi hotovost a hotovostní ekvivalenty patří zejména hotovost v pokladně podniku, prostředky na bežných bankovních účtech, splatné směnky a šeky bonitních a solventních klientů.

Cash Asset Ratio patří do skupiny ukazatelů měřících likviditu podniku. V této skupině se mimojiné nachází i Current Ratio a Quick Ratio.

Pojmy uvádíme v anglických verzích, jelikož v české terminologii nejsou pro tyto ukazatele názvy zatím ustálené a všeobecně zavedené. V české praxi se tak často používají anglické termíny.

V porovnání s Current Ratio, Cash Ratio nebere v úvahu zásoby a pohledávky - sleduje skutečně pouze nejlikvidnější prostředky, které se v podniku nacházejí a je indikátorem, který poskytuje informaci o schopnosti podniku dostát svým bežně splatným závazkům bez nutnosti prodat zásoby a bez nutnosti čekat na příjem prostředků ze svých pohledávek.

Nevýhodou CAR je, že ignoruje vzájemné načasování přijaté a vydané hotovosti. Nevýhodou je i fakt, že se jedná o stavovou veličinu, která ve své základní formě měří hodnoty z rozvahy, tedy hodnoty k určitému datu. K podrobnější analýze je tedy vhodné prozkoumat kromě tohoto ukazatele likvidity (případně převedeného na tokový ukazatel) navíc i příjmový a výdajový kalendář.

Při sledování CAR je vhodné srovnat jeho změny nejen v čase, ale rovněž i s konkurenčními podniky a především s průměry v odvětví. Průměrná hodnota Cash Asset Ratio závisí jak na odvětví působnosti, předmětu činnosti podniku, individuálních potřebách, tak i na strategii managementu. Jen pro předsavu, Cash Asset Ratio se pro průmyslové podniky nachází řádově kolem hodnoty 1%.

Všeobecně řečeno, čím je Cash Ratio vyšší, tím lépe pro věřitele, jelikož ti si mohou býti jisti, že podnik má dostatečné množství prostředků na splacení svých krátkodobých dluhů. Na druhou stranu, vysoké Cash Ratio znamená, že podnik váže pravděpodobně vyšší než potřebné množství prostředků v aktivech, které generují žádný nebo malý zisk, což je jistě nežádoucí z pohledu vlastníků. Příliš vysoké Cash Ratio není v konečném důsledku žádoucí ani pro věřitele, jelikož může signalizovat neschopnost managementu využít efektivně vložené prostředky a tím snížení konkurence schopnosti na trhu.

Cash Asset Ratio se občas uvádí i jako Liquidity Ratio.

Cash Ratio Model
Cash Asset Ratio (CAR)


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Helena Kolářová, M.S.

Ing. Helena Kolářová, M.S.
konzultant ve stavebnictví s mezinárodní praxí -- Poradenství v oblasti stavebního průmyslu se zaměřením na mezinárodní prostředí a strategii úspěšnosti velkých a PPP projektů.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128500x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75033x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.