Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

RACI (RASCI) model / metoda / tabulka

IdPoj: 00055
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
RACI model je relativně jednoduchý nástroj používaný k identifikaci rolí a individuální zodpovědnosti v rámci projektu nebo procesu. Společnosti se nemění samy od sebe, lidé uskutečňují a implementují změny a právě toho se tento model týká. RACI model popisuje lidské naplnění projektů a procesů.

RACI model bývá uváděn i jako RASCI model. Jednotlivá písmena ve zkratce představují anglická slova vztahující se k této tématice. RASCI je zkratka pro:

R = Responsible
V každém procesu či projektu musí být definováno kdo vlastní které jeho části, kdo je tím hlavním mozkem, koordinátorem, kdo je tím ústředním bodem.

A = Accountability
Vlastník procesu nebo projektu nemusí být v každém případě osoba shodná s tím, kdo je zodpovědný za provedení změny, díla, procesu, vyřešení problému, atd. Accountability v praxi zmanemá, že než je hotová část procesu nebo projektu předána vlastníkovi či klientovi, někdo se pod ni musí podepsat a potvrdit, že na sebe bere zodpovědnost za její kvalitativní stránky.

(S = Support
Anglické slovo support se překládá do českého jazyka jako podpora. Projekty nezaměstnávají obvykle pouze manažery, ale i pracovníky, kteří provedou konkretní části. V support části definice projektu se určí, kdo vykoná který kus práce. Dodejme, že ne vždy ten kdo dílo vykonává je i zodpovědný za výsledek.)

C = Consultation
U složitých projektů je časno nutné využít zkušeností a znalosti někoho, kdo má informace nebo zkušenosti, které nemá nikdo z manažerů (responsibility) nebo výkonné složky (support). Z ekonomických důvodů by nemělo smysl zaměstnávat odborníka po dobu celého projektu, a tak je alespoň nutné v rámci plánování definovat, kdo je tím odborníkem, který bude kontaktován v případě potřeby odborné rady a jakým způsobem bude odborná konzultace probíhat.

I = Information
Do projektů bývají často zapojeny osoby, které projekt přímo nevlastní (responsibility), nejsou za něj zodpovědni (accountability), nejsou poradními osobami (consultation) ani jej sami neprovádějí (support), ale z různých důvodů potřebují mít přehled o vývoji projektu, stačí jim býti informováni. Information část plánování provedení procesu nebo projektu definuje tyto osoby a způsob, jakým jsou zpravovány.

Příklad typické RASCI tabulky
. Projektový manažer PM asistent Dozorčí rada Service manažer Právní poradce
Aktivita 1 R . A . .
Aktivita 2 A R . S C
Aktivita 3 RA . I . I
Aktivita 4 RA . . . C
Aktivita 4 A R . S .

Doplňkem RACI (RASCI) modelu je v praxi často RACI (RASCI) tabulka, která pomáhá v diskuzi, odsouhlasení a komunikaci jednotlivých rolí. Typycké kroky v RACI (RASCI) procesu zahrňují:

+ Identifikace procesů a aktivit (levá vertikální strana tabulky)
+ Identifikace rolí (vrchní horizontální strana tabulky)
+ Určení ke komu se vztahují jednotlivé R, A, S, C, I pro každý proces

Každý proces (aktivita v rámci procesu nebo projektu) by měla mít maximálně a zároveň i minimálně jedno R. Absence zodpovědnosti za projekt či jeho část nebo naopak duální zodpovědnost velmi často vnáší do projektů komunikační problémy a ztrátu kvality. Pokud je zodpovědnost za nějakou část projektu nebo procesu přiřazena dvěma či více osobám, je nutné zdetailnit popis procesu nebo části procesu a přiřadit zodpovědnost k těmto detailně vymezeným částem.)

RACI (RASCI) model / metoda / tabulka


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Lukáš Svoboda

Ing. Lukáš Svoboda
consultant SAP ERP v oblasti financí -- Působím jako SAP konzultant v oblasti financí (účetnictví, majetek, rozpočetnictví) ve společnosti KCT Data, která se orientuje zejména na produkty a technologie SAP. Ve společnosti pracuju od roku 2003.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128311x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74770x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.