Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Warrant - skladištní list

IdPoj: 00107
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Skladištní list nebo také dlouze záruční listina na skladované zboží nebo anglicky warrant či německy lagerpfandschein je cenný papír, jimž veřejné skladiště potvrzuje převzetí zastupitelného zboží k úschově. Je to listina, kterou vydává administrativa veřejného skladiště dosvědčující ukladateli druh, množství a zpravidla i jakost zboží uloženého ve skladišti.

Skladištní list je převoditelný rubopisem. Majitel zboží uloženého ve skladu ho může prodat a převést dále na jiného majitele jednoduše tak, že warrant podepíše na k tomu určeném místě na druhé straně dokumentu. Kupujícímu warrant pak umožňuje disponovat zbožím uloženým ve skladišti.

Warrant může znít na řad nebo na doručitele. Jestliže skladištní list neobsahuje jméno osoby, na jejíž řad byl vydán, považuje se za vystavený na řad ukladatele.

Z obsahu warrantu musí být dále patrno zejména následující:

  • ve kterém skladišti bylo zboží uloženo (firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště skladovatele a také údaj o fyzickém umístění zboží),
  • údaje o ukladateli (firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště ukladatele),
  • doba, na jakou bylo zboží uskladněno,
  • místo a datum vydání skladištního listu a
  • podpis skladovatele.

Kromě těchto údajů warrant často obsahuje i údaje o pojištění zboží, o clech, která se na zboží vztahují, o daních a jiných poplatcích. Warrant musí být podepsán skladovatelem, tedy úředníkem skladiště, který je k tomu oprávněn.

Právní úprava

V České republice jsou skladištní listy upraveny obchodním zákoníkem ve třetí části, hlavě druhé (Obchodní závazkové vztahy, § 528).

Skladištní listy v mezinárodní dopravě upravují mezinárodní pravidla Incoterms (International Commercial Terms, doložka DAF Delivered at Frontier). Incoterms jsou pravidla pro výklad nejběžněji používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě vydaná Mezinárodní obchodní komorou.

Další warranty

Anglický pojem warrant se vztahuje k českému pojmu skladištního listu. Kromě toho ale praxe používá pojem warrant i pro jiné cenné papíry.

V posledních letech se na evropských finančních trzích rozšířil pojem warrant jako certifikát pro vydání opční listiny.

V bankovní sféře se pojem warrant používá ve smyslu potvrzení o deponování cenných papírů u peněžního ústavu. Pokud například držitel listinných akcií je nechce mít uskladněny doma, může je za poplatek uschovat v bance, která pak podle dohody může i vykonávat různé služby, jako například výkon vlastnických práv spojených s akciemi (správa dividend, zastupování na valné hromadě, atd.). Banka při převzetí akcií vydává vlastníkovi tzv. warrant.

Ve středověku se pojem warrant často používal pro list zaručující bezpečnost občana. Tyto warranty vydával například panovník pokud chtěl zaručit někomu bezpečné cestování po zemi.

Warrant se používá i ve významu zatýkacího rozkazu, jako například evropský zatýkací rozkaz (European Arrest Warrant).

Warrant - skladištní list


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Novotný

Ing. Jan Novotný
SEO konzultant -- Má specializace je v oblasti tvorby efektivních webových prezentací, vývoje redakčních systémů a optimalizace webů pro vyhledávače (SEO).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128311x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.