Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Volatility Smirk - Volatility Skew

IdPoj: 00075
 
075VolatilitySmirk.jpg
blank.gif
blank.gif
Volatility Smirk ("smirk" = anglicky "culit se") se v teorii opcí vztahuje k empirickému pozorování implikované volatility. V této teorii mají opce s nízkými dodacími cenami (in-the-money kupní opce a out-the-money prodejní opce) vyšší implikovanou volatilitu než opce s vysokými dodacími cenami. Na uvedeném grafu je tento vztah inverzní závislosti mezi dodací cenou opce a implikovanou volatilitou podkladového aktiva znázorněn. Implikovaná volatilita klesá se stoupající dodací cenou.

Důležité je upozornit na to, že s jevem Volatility Smirk se zpravidla setkáváme u opcí vypsaných na akcie. Měnové opce jsou charakteristické jevem označovaným jako Volatility Smile.

Toto levostranné rozdělení představuje koncept, podle kterého se obchodníci s opcemi obávají pravděpodobnosti velkých negativních změn tržních cen. Jinými slovy, předpokládají, že pravděpodobnost pádu trhu je vyšší než pravděpodobnost býčího růstu daná lognormálním rozdělením. Za touto představou stojí dva důležité jevy: finanční páka (leverage) a crashophobia.

Leverage. Když hodnota kapitálu firmy klesne, finanční páka podniku vzroste, což v konečném důsledku zvýší rizikovost (nebo volatilitu) podkladového aktiva. Když hodnota kapitálu firmy vzroste, velikost finanční páky podniku se zmenší, což sníží rizikovost podniku a zprostředkovaně sníží rizikovost podkladového aktiva opce. Za jiných podmínek neměnných, vztah mezi kolísavostí a ohodnocením podkladového aktiva je inverzní.

Výklad pojmu crashophobia je zde.

Volatility Smirk - Volatility Skew


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

David Šmejkal

David Šmejkal
poradenství předluženým spotřebitelům -- Nabízíme rady a konzultace těm fyzickým osobám – spotřebitelům, kterým hrozí neschopnost dostát svým finančním závazkům. Pomáháme vytvořit návrh na oddlužení soudu (osobní bankrot).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

.