Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Return On Investment (ROI)
Výnosnost investice

IdPoj: 00012
 
roi.jpg
blank.gif
blank.gif
porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti investice, respektive objemu celkových aktiv nebo pasiv (bilanční suma). V českém názvosloví se setkáme častěji s názvem výnosnost aktiv, kdežto v prostředí ovlivněném účetními zásadami GAAP se setkáme častěji s pojmenováním výnosnost investice.

Přestože se jedná o značně nespolehlivý ukazatel, objevuje se snad v každém ohodnocovacím projektu. Hodnotu ROI je vhodné brát pouze jako orientační. Metoda Return On Investment (ROI) je účetní ohodnocovací metoda podobná metodě výnosnosti vlastního jmění, která je známá spíše pod anglickým pojmem Return On Equity (ROE).

Dalším velice podobným ukazatelem je Return On Assets (ROA), který se v české terminologii často překládá stejně jako ROI a to výnosnost aktiv. Rozdíl mezi ROI a ROA je ve jmenovateli zlomku. Zatímco ROI počítá s celkovou bilanční sumou (suma aktiv nebo suma pasiv), ROA počítá s užší kategorií, kterou je suma aktiv snížená o některé položky.

Hlavním důvodem pro nespolehlivost ROI je čitatel zlomku, ve kterém se nachází čistý účetní zisk. Účetní zisk se velmi často liší od ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory. Následující jsou základní faktory, které vedou k odchýlení ekonomického výsledku hospodaření podniku nebo projektu od účetně vykazované hodnoty.

1. Odpisové metody. Rychlost a přesnost s jakou jsou dlouhodobé náklady promítány do hospodaření běžného období podstatně ovlivňuje výši zisku v běžném období. K odpisování lze zvolit lineární nebo zrychlenou metodu, různé přístupy jsou povoleny v různých národních účetních systémech.

2. Vypovídací schopnost účetnictví. Ne všechny položky jsou transparentně zachyceny, vedeny a vykazovány v účetnictví, respektive na finančních výkazech. Příkladem můžou být práva plynoucí z opcí, tajných dohod, ale i dary, využití duševního vlastnictví nebo tržní výhody. Uvedené faktory ovlivňují zisk podniku, ale nemusí se promítat přímo do účetních hodnot podniku a naopak.

3. Nákladové metody. K promítání pořízených surovin a dalších vstupů do bežného hospodaření lze použít různé oceňovací metody, mezi nimi průměrné ceny, FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out). Zvolením oceňovací metody je možné zásadně ovlivnit výši vykazovaného účetního zisku.

4. Délka životnosti projektu nebo investice. Čím je délka životnosti pozorovaného projektu nebo investice delší, tím je pravděpodobnější odchýlení ekonomického zisku od účetního.

5. Nesoulad mezi financováním investic a příjmy z nich. Tvorba rezerv na investice se sice může účetně promítnout do hospodaření běžného roku, ale ekonomický zisk bude realizován až v budoucnosti.

6. Míra přírůstku kapitálu. Podniky v růstové fázi disponují obvykle vyššími přírůstky majetku než dospělé firmy, a tak je nutno očekávat jiné hodnoty ROI.

Výnosnost investice (aktiv) se často počítá dvěma odlišnými ale podobnými způsoby. Zatímco první metoda (ROI = čistý zisk / aktiva) bere v úvahu pouze účetní zisk, druhý přístup (ROI = {čistý zisk + úroky po zdanění} / aktiva) se snaží přiblížit výpočet reálným peněžním tokům (Free Cash Flow).

ROI patří do skupiny poměrových ukazatelů zabývajících se výnosností. Ve stejné skupině je i Return On Equity (ROE) a Return On Assets (ROA).

Return On Investment (ROI)
Výnosnost investice


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Macinka

Ing. Jan Macinka
poradce pro hypotéky, spoření a pojištění -- Bezplatné odborné finanční poradenství v oblasti pojištění vozidel a majetku. Nabízíme kapitálová pojištění, řeším půjčky, úvěry a hypotéky, investice a komodity. V portfoliu máme všechny banky, stavební spořitelny a pojišťovny na českém trhu.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.