Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Return On Equity (ROE)
Výnosnost vlastního jmění

IdPoj: 00011
 
roe.jpg
blank.gif
blank.gif
je účetní ohodnocovací metoda podobná metodě výnosnosti investice (aktiv) známé pod pojmem Return On Investment (ROI). Metoda ROE porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti majetku, který vlastník podniku do něj vložil. Přestože se jedná o značně nespolehlivý ukazatel, objevuje se snad v každém ohodnocovacím projektu. Hodnotu ROE je vhodné brát pouze jako orientační.

Hlavním důvodem pro nespolehlivost ROE je fakt, že v čitateli zlomku se nachází čistý účetní zisk. Účetní zisk se velmi často liší od ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory. Následující jsou základní faktory, které vedou k odchýlení ekonomického výsledku hospodaření podniku nebo projektu od účetně vykazované hodnoty.

1. Odpisové metody. Rychlost a přesnost s jakou jsou dlouhodobé náklady promítány do hospodaření běžného období podstatně ovlivňuje výši zisku v běžném období. K odpisování lze zvolit lineární nebo zrychlenou metodu, různé přístupy jsou povoleny v různých národních účetních systémech.

2. Vypovídací schopnost účetnictví. Ne všechny položky jsou transparentně zachyceny, vedeny a vykazovány v účetnictví, respektive na finančních výkazech. Příkladem můžou být práva plynoucí z opcí, tajných dohod, ale i dary, využití duševního vlastnictví nebo tržní výhody. Uvedené faktory ovlivňují zisk podniku, ale nemusí se promítat přímo do účetní hodnoty majetku vlastníka a naopak.

3. Nákladové metody. K promítání pořízených surovin a dalších vstupů do bežného hospodaření lze použít různé oceňovací metody, mezi nimi průměrné ceny, FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out). Zvolením oceňovací metody je možné zásadně ovlivnit výši vykazovaného účetního zisku.

4. Délka životnosti projektu nebo investice. Čím je délka životnosti pozorovaného projektu nebo investice delší, tím je pravděpodobnější odchýlení ekonomického zisku od účetního.

5. Nesoulad mezi financováním investic a příjmy z nich. Tvorba rezerv na investice se sice může účetně promítnout do hospodaření běžného roku, ale ekonomický zisk bude realizován až v budoucnosti.

6. Míra přírůstku kapitálu. Podniky v růstové fázi disponují obvykle vyššími přírůstky majetku než dospělé firmy, a tak je nutno očekávat jiné hodnoty ROE.

Výnosnost vlastního jmění ROE je také citlivá na kapitálovou strukturu. Financovat činnost podniku lze různými kombinacemi vlastního jmění a dluhu. Dluhové financování podniku vede za jinak stejných podmínek k vyššímu ROE. Financování podniku vlastním kapitálem vede k nižšímu ROE.

ROE patří do skupiny poměrových ukazatelů zabývajících se výnosností. Ve stejné skupině je i Return On Investment (ROI) a Return On Assets (ROA).

Return On Equity (ROE)
Výnosnost vlastního jmění


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ilona Semerádová

Ilona Semerádová
daňový poradce -- Poradenství v oblasti daní tuzemských i zahraničních, vedení účetnictví, daňové a mzdové evidence, likvidace právnických osob.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128311x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.