Středoevropské centrum pro finance a management

2005-09-25

Novinky v Sarbanes-Oxley: Účinnost zákona opět prodloužena

V reakci na auditní a účetní skandály američtí zákonodárci přišli z přísnou odvetou, jejíž dopad dnes pociťuje i nejeden český podnik. Zavádění nových pravidel do praxe ale není jednoduché, a tak se lhůty účinnosti prodlužují.

Americká Komise pro cenné papíry Securities Exchance Commission (SEC) odhlasovala na svém zářiovém zasedání prodloužení lhůty pro splnění požadavků zákona Sarbanes-Oxley (SOX). Komise nyní s novým předsedou Christopherem Coxem v čele prodloužila lhůtu už po druhé, tentokrát na 15. červenec 2007.

Prodloužení lhůty se týká zahraničních a takzvaných malých podniků veřejně obchodovaných na amerických akciových trzích. Jejich finanční výkazy a zprávy musí vyhovovat požadavkům zákona poprvé ve fiskálním roce, který končí v uvedeném datu nebo později.

Díky globálnímu pohybu kapitálu a konstrukci zákona SOX tato lhůta ovlivní i mnoho českých firem vlastněných americkými nebo nadnárodními investory. Sarbanes-Oxley, a tím i známé hlavy 302 a 404, postrach mnoha řídících manažerů, se vztahují nikoliv pouze na americké části amerických firem, ale na jejich konsolidované celky, včetně majetkových účastí mimo USA. Příkladem na našem území jsou například General Electric a Citibank, které přizpůsobují požadavkům americké legislativy i své české pobočky. Množství amerických firem, které vlastní evropské podniky, jejich části, nebo mají mimo USA alespoň své pobočky se rapidně rozrůstá.

Součásti výroční zprávy o interních kontrolních systémech podle zákona Sarbanes-Oxley
Výroční zpráva podniku musí obsahovat hodnocení a auditovaný výrok managementu ke stavu, kvalitám a charakteristikám firemních kontrolních systémů. Zdroj: Vyhláška SEC 33-8238

Hlavním motivem pro prodloužení lhůty je velká náročnost a nákladnost zavádění zákona. SOX totiž není pouze jednoduchý zákon, který upravuje pár pravidel podnikání, ale ve spojení s vyhláškami Komise a dozorem Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) se jedná o legislativní rámec, který zásadním způsobem mění chod i kultůru firem. Praxe ukázala, že implementace pravidel je složitější než se při přijetí zákona předpokládalo. Velké americké firmy zavádějí SOX i několik let. Cynthia A. Glassman, členka SEC, veřejně propaguje názor, že SOX musí být integrální součástí nejen každodenních činností, ale i strategického plánování.

K posunutí lhůty přispěly i nové požadavky Evropské unie, podle kterých jsou společnosti veřejně obchodované v členských státech EU povinny zpracovávat konsolidované účetní výkazy podle standardů International Financial Reporting Standards (IFRS). Studie organizace Committee of European Securities Regulators uvádí, že nové požadavky IFRS se týkají zhruba 7 000 evropských firem, z nichž mnoho podléhá díky své globální působnosti i SOXu.

Podniky nad 700 milionů dolarů tržní kapitalizace se možná dočkají nových pravidel. Členové Komise na svém zářiovém zasedání kromě hlasování o účinnosti SOXu navíc navrhli rozšíření definice velikosti subjektů podléhajících zákonu. V současné době zákon rozlišuje pro účely výkaznictví mezi malými (nebo také „nezrychlenými“) a „zrychlenými“ podniky (respektive podávajícími). Malé podniky jsou kromě jiných podmínek charakterizovány jako mající tržní hodnotu akcií nižší než 75 miliónů dolarů. Nad touto hranicí jsou pak zrychlené, ke kterým by měla přibýt nová kategorie označovaná jako velké (nebo také „velké zrychlené“) podniky. Dolní hranice tržní kapitalizace pro velké podniky je navrhována na 700 miliónů dolarů. Tento návrh je nyní v třicetidenním připomínkovém řízení. Pokud se podaří novou definici prosadit, budou následovat další související změny.

60 dnů pro podání výroční zprávy je další novinkou, o které se na zasedání Komise jednalo. V současné době zrychlené společnosti veřejně obchodované na amerických kapitálových trzích posílají Komisi výroční zprávu do 75 dnů po konci jejich fiskálního roku. Tato lhůta se od 15. prosince 2005 snižuje na 60 dnů. Pokud současný návrh projde, měla by se nová lhůta vztahovat pouze na velké společnosti.

Na zasedání Komise se jednalo i o lhůtě pro podávání čtvrtletních zpráv. Ta by měla zůstat oproti původním návrhům 35 dnů na současných 40 dnech od skončení fiskálního čtvrtletí. Cílem zkracování lhůt pro podávání výročních i čtvrtletních zpráv je zlepšit přístup investorů k aktuálním informacím, ale Komise si naštěstí uvědomuje, že menší firmy nemusí disponovat potřebnými zdroji a technologiemi.

Hlava 404 zákona Sarbanes-Oxley požaduje, aby výroční zpráva obsahovala auditovaný výrok managementu ke stavu, kvalitám a charakteristikám firemních kontrolních systémů. Kromě toho je vedení podniku navíc ke konci účetního období povinno poskytnout hodnocení vývoje a změn interních kontrol, které měly nebo by v budoucnu mohly mít zásadní vliv na schopnost společnosti vykazovat finanční informace. Hlava 302 se týká čtvrtletních výkazů.

Svým výrokem a hodnocením podává vedení podniku veřejnosti informaci o firemních interních kontrolních systémech, které by měly být natolik adekvátní, efektivní a dokumentované, aby dokázaly veřejnosti zabezpečit pravdivé a úplné informace o podniku.

Zavádění zákona Sarbanes-Oxley do praxe je dlouhodobý proces, který je prizpůsobován a dolaďován za pochodu. Navzdory hlasům argumentujícím vysokou cenou za zavádění zákona a volajícím po zmírnění podmínek se zdá, že Komise, PCAOB ani další zainteresované orgány nehodlají na své přísnosti a cílech slevit. Zabezpečení informací pro investory je prioritou. Některé lhůty se sice mohou prodloužit, přesto lze ale očekávat, že podmínky se budou jen zpřísňovat.

Ing. Vladimír Jech, MBA, FRM
Diskuzní fórum:
Dukiszín fmóur:
Diskuzi k tomuto článku najdete dále na této stránce (pod zobrazením doporučených zdrojů).
Doporučené zdroje informací:
Depéurčono zjpdre ifnoírcma:
  • SEC Votes to Propose Changes in Filing Deadlines and Accelerated Filer Definition; Postpone 404 Compliance Date for Nonaccelerated Filers; Propose Issuing Section 28(e) Interpretive Guidance. Tiskové prohlášení číslo 2005-134. Securities Exchange Commission (SEC), 21. září 2005.
  • Revisions to Accelerated Filer Definition and Accelerated Deadlines for Filing Periodic Reports. Legislativní návrh číslo 33-8617 (alternativně 34-52491), svazek S7-08-05. Securities Exchange Commission (SEC), 22. září 2005.
  • Extension of Compliance Dates for Non-Accelerated Filers and Foreign Private Issuers Regarding Internal Control Over Financial Reporting Requirements. Tiskové prohlášení číslo 2005-25. Securities Exchange Commission (SEC), 2. březen 2005.
  • Management’s Report on Internal Control over Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports of Non-Accelerated Filers and Foreign Private Issuers; Extension of compliance dates. Vyhláška číslo 33-8545 (alternativně 34-51293), svazek S7-40-02 a S7-06-03. Securities Exchange Commission (SEC), 2. březen 2005.
  • SEC Postpones Filing Date for Internal Control Reports for Some Accelerated Filers. Tiskové prohlášení číslo 2004-162. Securities Exchange Commission (SEC), 30. listopad 2004.
  • Management's Report on Internal Control over Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports. Vyhláška číslo 33-8392 (alternativně 34-49313; IC-26357), svazek S7-40-02 a S7-06-03. Securities Exchange Commission (SEC), 24. únor 2004.
  • Management's Reports on Internal Control Over Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports. Vyhláška číslo 33-8238 (alternativně 34-47986; IC-26068), svazek S7-40-02 a S7-06-03. Securities Exchange Commission (SEC), 5. červen 2003.
  • European Regulation on the Application of IFRS in 2005: Recommendation for Additional Guidance Regarding the Transition to IFRS. The Committee of European Securities Regulators, referenční číslo CESR/03-323e, Paříž, prosinec 2004.

Máte odbornou práci, studii nebo analýzu, o kterou byste se s námi rádi podělili? Chybí něco na těchto stránkách? Napište nám.

Nejsledovanější knihy:   
Nejsledovanější knihy:   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 173)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 166)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 166)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 160)
(Sledovanost: 160)

Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

Re: Novinky v Sarbanes-Oxley: Ú?innost zákona op?t prodloužena
Jméno: J. Jeremy Hutar (jhutar@comcast.net)
Datum: pátek 3. březen 2006 01:31
Pretty much every publicly traded company has implemented the 2002 rules and finished the initial phase of Year 1 in some shape or form. One unintended consequence of the new law is that boards are approving delisting from public stock exchanges and are taking companies private with help of hedge funds and other private capital sources. Alternatively, it is easier for new entrants from Russia and East Europe to seek listing in London - in order to reach the maximum available capital without compromising their current accounting rules.

Re: Re: Novinky v Sarbanes-Oxley: Ú?innost zákona op?t prodloužena
Jméno: Peter
Datum: sobota 22. duben 2006 04:45
I think this may be true for some really small companies. A company that relies on its "visibility" (generated by being public) won't simply delist itself. Can you imagine Google or Microsoft going private or moving to London? Also, SOX can't and should not be perceived as a mere compliance burden. Thanks to SOX, many companies discovered what it is they are doing and more importantly how they are doing it which in turn contributed in improvements in their processes...
Re: Novinky v Sarbanes-Oxley: Ú?innost zákona op?t prodloužena
Jméno: Robert (Robert.Kacer@duck.cz)
Datum: středa 20. září 2006 23:15
Yes I fully agree with Peter. I have implemented SOX in some companies and did testing or re/testing in some companies in Europe and I can see benefits from implementing compliance. It has changed the view to the risk of some processes and positively changed them. It is also for sure, that it is one more obstacle for listing in U.S., but there is no choice for being there.

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji zde. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Další zajímavé čtení
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142643x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128096x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105523x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 74785x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74586x)
Zajímavosti od sousedů
Anketa
Doporučené www stránky
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
aneb
Co ještě možná neznáte?
Reklama
Reklama Ilist.cz
.