Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Sortino Ratio

IdPoj: 00080
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Sortino Ratio, nebo česky Sortinův poměr, je míra rizikově upraveného výnosu investice (portfolia, fondu, atd.). Sortinův poměr je rozšířením původního Sharpeho poměru.

Zatímco Sharpe Ratio porovnává výnosnost investice vůči jeho celkovému riziku, Sortino bere v úvahu způsob, jakým riziko vzniká. Pokud se investice znehodnotí, jedná se samozřejmě o riziko, investor prodělá, ale pokud se investice zhodnotí, mluvíme stále o riziku? Jak ohodnotíme investici s výnosem -3% v jednom měsíci a +3% v druhém měsíci ve srovnání s investicí, která je v prvním měsíci na nule a v druhém měsíci dosáhne +6%?

Když Frank A. Sortino porovnával výnosnost svých investic, uvědomil nedostatek Sharpeho poměru plynoucí ze všeobecného pohledu na volatilitu a rozhodl se volatilitu poklesu ze svého měřítka vyloučit, jinými slovy, snažil se odlišit "špatnou" volatilitu od té "dobré". Sortino Ratio se vypočítá jako

   Sortino Ratio,

kde R je výnosnost sledované investice nebo aktiva, portfolia či fondu, Rf je výnos benchmarkové investice, zpravidla bezriziková úroková míra (například státní pokladniční poukázky), E[R − Rf] je očekávaný výnos investice nad benchmark a σD je směrodatná odchylka výnosu nad benchmark, ale zachycující pouze poklesy.

Volatilita poklesů se vypočítá stejně jako při klasickém výpočtu směrodatné odchylky, jen s tím rozdílem, že se vezmou v úvahou pouze negativní dodatečné výnosy.

Výhodou tohoto přístupu je, že při srovnávání nepenalizuje manažera investice nebo fondu za výkyvy v hodnotě investice směrem nahoru.

Vysoká hodnota Sortinova poměru poukazuje na relativně nízké riziko velkých ztrát.

Sortino Ratio


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Lukáš Svoboda

Ing. Lukáš Svoboda
consultant SAP ERP v oblasti financí -- Působím jako SAP konzultant v oblasti financí (účetnictví, majetek, rozpočetnictví) ve společnosti KCT Data, která se orientuje zejména na produkty a technologie SAP. Ve společnosti pracuju od roku 2003.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

.