Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Sarbanes-Oxley (SOX)

IdPoj: 00042
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif

Zákon Sarbanes-Oxley (SOX) je od roku 2002 jedním z nejvlivnějších a nejkontroverznějších zákonů upravujících firemní prostředí v novodobé americké historii - zabývá se transparentností a přesností účetnictví a finančních výkazů, zpřísněním interních kontrolních systémů a odhalením a přísným postihem hospodářské kriminality. Americký Kongres zákon ušil horkou jehlou jako reakci na pád společností Enron a WorldCom, za účelem vytvoření prostředí, ve kterém se finanční problémy firmy odhalí ještě v jejich zárodku, tedy dříve než se vyvinou ve velké skandalizující podvody, které pak nepříznivě ovlivňují rozsáhlejší ekonomické prostředí. Cílem bylo zvýšit důvěru investorů v publikované výsledky firem obchodovaných na americké burze.

Zákon stanovuje nové povinnosti a odpovědnosti podnikového managementu, ředitelů, právníků, účetních a auditorů. Pravděpodobně v praxi nejviditelnějšími úpravami jsou hlavy 302, 404 a 406. Zákon v hlavách 302 a 404 stanovuje povinnost zveřejňovat zprávu o účinnosti interních kontrol. Novou povinností auditora je poskytnout výrok o účinnosti a efektivnosti interních kontrol prováděných managementem společnosti. Hlava 406 se věnuje zavádění etického kodexu.

Interní kontrolní systémy jsou postupy, pravidla a interní směrnice stanovené managementem a zajišťující vysokou míru jistoty, že finanční reporty a finanční výkazy sestavené v rámci účetní závěrky, jsou v souladu s účetními principy platnými v USA (GAAP) a že nebudou muset být v budoucnu opraveny v důsledku ať už jakýchkoliv příčin.

Za hranicemi USA se Sarbanes-Oxley vztahuje především na zahraniční společnosti kotované na amerických akciových trzích. Podniky kotované na americkém kapitálovém trhu podléhají úpravě jak zákona Securities Exchange Act (SEA 1934) tak zákona Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley, a tím i známé hlavy 302 a 404, postrach mnoha řídících manažerů, se vztahují nikoliv pouze na americké části amerických firem, ale na jejich konsolidované celky, tedy včetně majetkových účastí mimo USA. Mnoho globálních firem působících na území České republiky přizpůsobuje požadavkům americké legislativy i své české pobočky.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) je nezávislá komise pro dohled nad auditorskými společnostmi. Tato komise nejen sleduje dodržování standardů, pravidel komise, profesních standardů, paragrafů zákona o cenných papírech vztahujících se k auditorské a účetní profesi, ale provádí i jejich výklad. Komise je dále pověřena registrací auditorů, prováděním kontrol účetních a auditorských firem a vedením vyšetřování a disciplinárních řízení a ukládáním odpovídajících sankcí.

Hlavní pilíře zákona Sarbanes-Oxley:
 • Manažeři se vyjadřují k interním kontrolním systémům
 • CEO (Chief Executive Officer, generální ředitel) a CFO (Chief Finance Officer, finanční ředitel) ručí svým podpisem za správnost předkládaných výročních a průběžných zpráv a za to, že údaje v nich uvedené jsou pravdivé a nejsou zavádějící
 • Auditor podává výrok o efektivnosti kontrol
 • Manažerům mohou být v případě porušení zákona zpětně odebrány bonusy a jiné finanční výhody
 • Povinnost obměny auditora u téhož klienta
 • Povinnost obměny vedoucího partnera na auditní zakázce
 • Auditoři podrobeni pravidelným inspekcím dozorujícího orgánu PCAOB
 • Vedoucí osoby společnosti nesmí být zaměstnáni rok před svým auditem v auditorské firmě
 • Postih konfliktu zájmů a obchodování na základě neveřejných informací
 • Auditor nesmí provádět pro své klienty určitý okruh služeb (například design informačního systému, právní poradenství, atd.)
 • Povinnost přijmout a zveřejnit etický kodex
 • Zákonná ochrana informátorů
 • Zpřísněny požadavky na dokumentaci firemních procesů a skutečností
 • Auditor se zodpovídá a je placen nikoliv managementem ale Auditním výborem
 • Zákaz zaměstnaneckých půjček firem svému managementu
 • Dramaticky zvýšeny sankce postihující ekonomickou kriminalitu
 • Zpřísnění účetních standardů a pravidel (například účtování opcí)
 • Zkrácení lhůt pro zveřejňování finančních informací
 • Podpora konkurenčního prostředí v auditním průmyslu

Další změny související se Sarbanes-Oxley:

 • Zákaz oceňování kontraktů v daňovém poradenství na bázi podmíněných poplatků, neboli odměny za poradenství vztažené ke klientově budoucím daňovým úsporám
 • Změna standardu FAS123 ve smyslu změn v účtování opcí


Sarbanes-Oxley (SOX)


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Mgr. Martina Konecká

Mgr. Martina Konecká
konzultantka v oblasti finančních derivátů -- Působím v oblasti poradenství finančních derivátů (opce, swapy, CDO, CMO, futures). Mohu nabídnout služby týkající se ekonomických a finančních analýz.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75033x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.