Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Free Cash Flow (FCF)
Volné hotovostní prostředky

IdPoj: 00024
 
freeCashFlow.jpg
blank.gif
blank.gif
je pojem označující množství volné hotovosti, která je k dispozici pro vlastníky nebo akcionáře podniku.

Jak podnik produkuje zisk?

Podnik je souhrn ekonomických jednotek a procesů, které se podílí na výrobě zboží nebo poskytování služeb. Zboží a služby jsou nabízeny zákazníkům na trhu, kteří za ně platí. V rámci své činnosti podnik registruje náklady v podobě platů a odměn, nákladů přímo se podílejících na výrobcích a službách, náklady na prodej a administrativu a náklady na výzkum a vývoj, které souhrnně nazýváme provozní náklady. Rozdíl mezi provozními náklady a provozními výnosy je provozní zisk.

Náklady kapitálu, daně a Free Cash Flow

Aby mohla firma existovat, nepotýká se jen s provozními náklady, ale navíc s náklady a výdaji souvisejícími s peněžními investicemi do pozemků a budov, s investicemi do strojů a zařízení a v neposlední řadě i s investicemi do pracovního kapitálu, který je jednoduše určen k podpoře a zajištění obchodních a výrobních aktivit podniku. Společnosti musí navíc platit daně a úroky. Rozdíl mezi všemi náklady společnosti a výnosy je odměna pro vlastníky podniku. Hotovost odpovídající této částce se nazývá Free Cash Flow nebo volné hotovostní prostředky.

Free Cash Flow se nemusí bezpodmínečně rovnat zisku společnosti, a to zejména z důvodu existence časových rozlišení, z důvodu rozdílné definice příjmu, výnosu, výdaje a nákladu, atd.

Jak se Free Cash Flow používá?

Free Cash Flow je důležitá položka pro vlastníky podniku, jedná se totiž o skutečnou hotovost (nikoliv o pouhý zisk), která na ně zbyde po zaplacení všech položek nutných k zabezpečení chodu podniku.

Free Cash Flow (FCF)
Volné hotovostní prostředky


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Helena Kolářová, M.S.

Ing. Helena Kolářová, M.S.
konzultant ve stavebnictví s mezinárodní praxí -- Poradenství v oblasti stavebního průmyslu se zaměřením na mezinárodní prostředí a strategii úspěšnosti velkých a PPP projektů.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128500x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75033x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

.