Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Implikovaná volatilita

IdPoj: 00076
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Implikovaná volatilita je ve finanční matematice opcí volatilita podkladového aktiva implikovaná nebo předpokládaná či domnělá tržní cenou s ohledem na zvolený oceňovací model. Jinými slovy, pokud chceme znát cenu opce například podle Black-Sholesova modelu, jedním ze vstupních parametrů je volatilita. Black-Scholesův model počítá cenu opce na základě mnoha vstupů, které se podle typu oceňované opce liší, ale v každém případě jedním z nich je odhad budoucí relizované volatility, matematicky:

   C = f(σ,*),

kde C představuje teoretickou cenu (kupní) opce a f() je oceňovací model závislý na volatilitě σ a dalších vstupech.

Kolísavost podkladového aktiva σ zmeříme, spočítáme, vložíme do vzorce a máme cenu opce. Nyní porovnáme náš výpočet s cenou opce na trhu. Pokud cena naší opce na trhu bude jiná než ta, která nám vyšla podle Black-Scholesova modelu, odchylka může být způsobena například právě díky implikované volatilitě. Předpokládá-li trh vyšší budoucí volatilitu podkladového aktiva než jsme použili v našem modelu, pak tržní cena naší kupní opce bude nejspíše vyšší než ta vypočítaná modelem.

K implikované volatilitě se dostaneme zpětným výpočtem pokud známe tržní cenu opce. Pokud k výše uvedené funkci f() existuje nějaká inverzní funkce g() = f-1(), kde σ = g(C,*), kde C je tržní cena opce, pak σ je volatilita implikovaná tržní cenou C. Implikovaná volatilita je tedy teoretická hodnota vysvětlující rozdíl mezi tržní cenou opce a jejím výpočtem podle oceňovacího modelu.

Implikovaná a historická volatilita

jsou příbuzné pojmy, ale každý z nich se vztahuje k jinému časovému období. Historická volatilita je přímý ukazatel vývoje ceny podkladového aktiva v nedádvné minulosti (často se meří klouzavým průměrem za posledních 21 obchodních dnů). Implikovaná volatilita je naproti tomu stanovena trhem, trh předpokládá jakousi kolísavost podkladového aktiva v budoucnosti a zarnuje její nejlepší možný odhad do ceny opce.

Příklad:

Implikovaná volatilita se zpravidla liší podle finančních kontraktů přestože zní na stejné podkladové aktivum. Jelikož současná cena aktiva v sobě zahrnuje odhad vývoje budoucnosti, je zřejmé, že implikovaná volatilita nemusí být totožná s historickou. Například kupní opce s dodací cenou 100 kč a splatností 6 měsíců v sobě může zahrnovat trhem předpokládanou kolísavost 15%, zatímco put opce s dodací cenou 110 kč a splatností 1 měsíc může mít implikovanou volatilitu 20%. Historická volatilita je u obou kontraktů stejná, například 17%. Obě opce jsou vypsány na stejné podkladové aktivum, ale jejich implikovaná volatilita je různá.

Časová struktura implikované volatility

se vztahuje k tomu, jak se kolísavost podkladového aktiva mění v závislosti na čase. Volatilita obvykle prudce roste v den, kdy firmy zveřejňují své hospodářské výsledky. Komoditní opce na obilí vykazují zvýšenou implikovanou volatilitu v období reportování výsledků produkce. Opce na dluhopisy americké vlády vykazují rostoucí implikovanou kolísavost těsně před zasedáním FEDu (Federal Reserve Board), který rozhoduje o krátkodobých úrokových měrách.

Aby to nebylo tak jednoduché, akademické studie ukazují, že volatilita u krátkodobých opcí je funkcí doby splatnosti. Pokud je kolísavost krátkodobých opcí nízká (v porovnání s historickým průměrem), volatilita má tendenci být rostoucí funkcí doby splatnosti. Pokud je krátkodobá volatilita vysoká, volatilita má tendenci být inverzní funkcí doby splatnosti opce.

Důležitost implikované volatility

Implikovaná volatilita je ukazatel často nejméně stejně důležitý jako samotná tržní cena opce. Pokud je opce držena jako součást delta neutrálního portfolia, tj. portfolia zajištěného proti malým změnám v ceně podkladového aktiva, implikovaná volatilita bude pravděpodobně tím nejdůležitějším faktorem. Implikovaná volatilita je natolik důležitým ukazatelem, že se občas používá misto samotných cen.

Nekonstantní implikovaná volatilita

Výše uvedený příklad demonstruje, že trhem předpokládaná kolísavost není konstantní a závisí na mnoha faktorech, mezi nimiž vystupují především

  • cenová hladina podkladového aktiva,
  • historická volatilita podkladového aktiva,
  • průběh času,
  • dodací cena,
  • splatnost opce.

Více o tomto tématu pojednává Volatility Smile.

Chicago Board Options Exchange Volatility Index

Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) měří jak velké premium jsou investoři ochotni zaplatit za opce jako pojistku za účelem zajištění svých akciových pozic. VIX se počítá jako vážený průměr implikované volatility opcí na penězích na index S&P 500.

Obdobou VIXu je index VXN (Nasdaq 100 Futures Volatility Index).

Implikovaná volatilita


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Lukáš Svoboda

Ing. Lukáš Svoboda
consultant SAP ERP v oblasti financí -- Působím jako SAP konzultant v oblasti financí (účetnictví, majetek, rozpočetnictví) ve společnosti KCT Data, která se orientuje zejména na produkty a technologie SAP. Ve společnosti pracuju od roku 2003.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128312x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.