Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Komanditní společnost

IdPoj: 00033
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
je obchodní společnost, kterou zakládají dva nebo více společníků, z nichž jeden nebo více ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu (tzv. komanditisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (tzv. komplementáři). Obchodní řízení firmy přísluší pouze komplementářům, komanditisté mají pouze kontrolní pravomoc.

Obchodní jméno musí obsahovat označení „komanditní společnost“. Tento název je ale možno zkrátit na „kom. spol.“ nebo „k.s.“. Jestliže obsahuje název společnosti jméno komanditisty, ten pak ručí za závazky společnosti stejně jako komplementář.

Společenská smlouva je zakládajícím dokumentem komanditní společnosti a musí v ní být dle zákona zapsány minimálně následující informace:

 • Název
 • Sídlo
 • Určení společníků uvedením jména nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jmen a bydliště fyzických osob
 • Předmět podnikání
 • Určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté
 • Výše vkladu každého komanditisty
Vklady (základní kapitál společnosti). Komanditista vkládá do základního kapitálu komanditní společnosti vklad ve výši alespoň 5000 Kč, není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Splatnost vkladu je ve lhůtě, která se stanoví společenskou smlouvou.

Řízení společnosti. Statutárním orgánem v komanditní společnosti jsou komplementáři. Jestliže není ve společenské smlouvě stanoveno jinak, každý z nich je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Komanditisté jednat za společnost nemohou. Pokud by za společnost jednali, pak se jejich ručení rozšiřuje stejně jako na komplementáře.

Rozdělení zisku. Přesné určení rozdělení zisku na část, která patří komplementářům a část patřící společnosti by mělo být stanoveno ve společenské smlouvě. Není-li tomu tak, zisk se dělí na polovinu. Část zisku připadící na společnost se po zdanění rozdělí mezi komanditisty, a to v poměru, který je stanoven ve společenské smlouvě nebo v poměru splacených vkladů. Rozdělení zisku mezi komplementáře je rovněž vhodné dohodnonut ve společenské smlouvě. Jestliže ve společenské smlouvě dohodnut není, pak se zisk dělí opět rovným dílem.

Z pohledu dělení zisku mezi komanditisty se ziskem rozumí zisk po zdanění, v tomto případě zisk po aplikaci daně z příjmů právnických osob. Podíl na zisku, který se vyplácí jednotlivým komanditistům se dále zdaňuje individuálně v daňovém základu komanditistů jako příjem z kapitálového majetku. Komplementáři zdaňují své podíly na zisku jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti (§7 zákona o dani z příjmu fyzických osob).

Ztráta se dělí mezi komplementáře rovným dílem, není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Je-li stanoveno ve společenské smlouvě, komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty. Komanditisté nejsou povinni vracet podíly na zisku, které již byly společností vyplaceny v minulosti.

Nevýhodou podnikání formou komanditní společnosti může být, že společníci komplementáři ručí za závazky společnosti celým svým majetkem nerozdílně, pro komanditisty může být nevýhodou jejich nemožnost rozhodovat o obchodním vedení společnosti.

Postup založení komanditní společnosti:

 • Přijetí zakladatelského dokumentu (společenská smlouva)
 • Splacení vkladů (u komanditistů minimálně 5000 Kč)
 • Zajištění podnikatelského oprávnění (například živnostenský list, koncese)
 • Volba či jmenování statutárních orgánů a komplementářů
 • Zajištění sídla (obstarání výpisu z katastru nemovitosti nebo ověření nájemní smlouvy)
 • Návrh zápisu do obchodního rejstříku (do 90 dnů od založení společnosti)
Náležitosti návrhu zápisu do obchodního rejstříku:

 • Jméno či název společnosti
 • Sídlo
 • IČ (přidělí rejstříkový soud)
 • Předmět podnikání
 • Právní forma (komanditní společnost)
 • Jméno, bydliště a RČ osob, které jsou statutárním orgánem
 • Jméno, bydliště a RČ společníků
 • Určení komandistů a komplementářů
 • Výše vkladu každého komaditisty do základního kapitálu a rozsah jeho splacení
Další informace: zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník

(poslední aktualizace: červenec 2005)

Komanditní společnost


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
soudní znalec se specializací na přeměny obchodních společností -- Zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků a individuálních majetkových složek všeho druhu včetně majetku nehmotného a pohledávek. Managerské řízení majetkových akvizic.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.