Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Covered Call

IdPoj: 00094
 
094OpceCoveredCall.jpg
blank.gif
blank.gif
Covered Call, nebo česky krytá kupní opce, je vedle prosté koupě kupní nebo prodejní opce jednou z nejbežnějších opčních strategií.

Investor ve své jednoduchosti vypíše a prodá jednu nebo více kupních opcí (je v kontraktu takzvaně "short"), přičemž ve svém portfoliu zároveň drží podkladové akcie (v akciích je takzvaně "long"). Standardizované opční kontrakty se obchodují zpravidla v násobku 100, což (bez ohledu na opční parametry) lze chápat tak, že jako protiváhu ke každé jedné vypsané a prodané kupní opci bychom v portfoliu drželi 100 akcií, na které byla opce vypsána.

Vypsané opce jsou takzvaně "kolateralizovány", a to ze dvou důvodů. V okamžiku, kdy držitel opce (její kupce) opci uplatní, vypisovatel má akcie už ve svém portfoliu -- riziko, že by vypisovatel opce nebyl schopen svůj závazek uspokojit je eliminován. Roste-li cena akcií a opce se dostává do peněz, akcie, které má vypisovatel doručit, jsou už v jeho portfoliu. Druhá charakteristika této strategie je to, že vypisovatelova ztráta z krátké opční pozice je kompenzována růstem hodnoty držených akcií. Roste-li hodnota vypisovatelovy short pozice (tedy jeho ztráta), vzrůstající cena akcií ji kryje.

Motivace

V obecné hladině je tato strategie považována za konzervativní a používá se nejčasteji za účelem získání dodatečného výnosu z držby akcií.

Covered Call je vhodná kombinace pro situaci, kdy očekáváme stagnaci trhu a chceme dosáhnout vyššího zisku než jaký bychom získali pouhou držbou akcií. Zůstanou-li ceny podkladového aktiva po dobu životnosti opce relativně na stejné úrovni, investorovi do kryté kupní opce zůstane zisk v podobě opčního premia, které získal prodejem opce.

Covered Call může být omezeně zisková strategie i při nepatrném poklesu nebo nepatrném růstu trhu. Klesne-li cena podkladového aktiva nepatrně, investor dosáhne nepatrného zisku za předpokladu, že premium získané prodejem opce převýší tento pokles. Krytou kupní opci lze tedy považovat i za formu mírného snížení rizika vlastnictví akcií.

Nevýhodou kryté kupní opce je omezenost ziskovosti. Pokud cena podkladového aktiva vzroste nad očekávanou hodnotu (respektive dodací nebo realizační cenu prodané kupní opce, anglicky strike price), pak zisk z držby akcií se snižuje o stoupající hodnotu prodané kupní opce a může dosáhnout i negativní hodnoty.

Velkou výhodou kryté kupní opce je, že investor má díky držbě podkladových akcií nárok na dividendu a účast na valné hromadě (ovšem, pokud držitel opce ji neuplatní). Investor držící pouze kupní opci tato práva nemá.

Potenciál

Maximální růstový potenciál je schematicky zachycen v následující rovnici:

    Získané opční premium + rozdíl mezi realizační cenou a kupní cenou akcií (pokud existuje)

Potenciál pro ztrátu je velký. Maximální ztráty dosahuje investor do kryté kupní opce v okamžiku, kdy cena pokladového aktiva je nula, jeho ztráta je ale snížena alespoň o získané opční premium.

    Pokles ceny podkladového aktiva - premium získané prodejem opce

Praxe

Do kryté kupní opce se teoreticky vstupuje v tentýž okamžik, vypisovatel opce ji prodá a nakoupí akcie ve stejnou chvíli. Tomuto typu operace se říká buy-write. Brokerské firmy obchodující s opcemi mívají k dispozici automatizované příkazy obsahující obě operace najednou. Investor si vybere obchodní příkaz "Covered Call" z menu, zadá parametry a příkaz uskuteční bez toho, aby musel nejdříve vypisovat opci a pak zvlášť v dalším příkazu kupovat akcie.

Obsahuje-li naše portfolio akcie, ke kterým pouze dodatečně vypisujeme opci, pak této transakci říkáme overwrite.

Efect volatility

Kolísavost hodnoty podkladového aktiva má přímý vliv na hodnotu pozice. Rostoucí volatilita podkladového aktiva má negativní efekt na covered call. Pokles volatility má pozitivní efekt. Parametru, který zachycuje tento vztah se říká Opční vega.

Efekt času

Časová hodnota opce s plynutím času klesá, což je pozitivní efekt pro short opční pozice, tedy pro vypisovatele v případě covered call. Parametru, který zachycuje vliv času na opci se říká Opční theta

Další strategie

Investiční strategie zvaná Naked Put je příbuznou strategií ke Covered Call.

Covered Call


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ilona Semerádová

Ilona Semerádová
daňový poradce -- Poradenství v oblasti daní tuzemských i zahraničních, vedení účetnictví, daňové a mzdové evidence, likvidace právnických osob.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.