Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Asijská opce

IdPoj: 00085
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
U asijské opce, anglicky Asian option, není hodnota opce dána prostým pohybem podkladového aktiva jako u klasické opce, ale je dána průměrem hodnoty podkladového aktiva během nějakého daného časového období. Takováto opce se nazývá average price Asian.

Pokud není hodnota opce vázána na průměrnou cenu podkladového aktiva, ale raději naopak dodací cena (strike price) sleduje průměr, pak se takové opci v praxi říká average strike Asian.

Odlišující charakteristikou asijské opce v porovnání s klasickou opcí je nižší volatilita, z čehož ale samozřejmě také vyplývá, že i cena asijské opce bude nižší než u srovnatelné klasické opce.

Asijské opce se často používají k zajištění provozních nákladů, protože lépe vystihují průběhovost podnikových operací. Představme si leteckou společnost, která každý den nakupuje letecké palivo a zároveň letecké palivo každý den spotřebovává. Letecká společnost během životnosti opce platí každodenně se měnící tržní cenu, a tak se jí bude více hodit opce, která je založena na průměru mnoha cen než na jedné ceně v době expirace nebo splatnosti opce.

Průměr, který asijská opce sleduje může být buď aritmetický (střední hodnota, prostý průměr), geometrický nebo vážený (například jen vybraná aktiva v portfoliu či váhy podle časových okamžiků).

K ocenění opce je možné použít Black-Scholesův oceňovací model, v němž nahradíme cenu podkladového aktiva v době splatnosti vypočteným průměrem.

Problémem při ocenění asijské opce bývá volba průměru. Aritmetický průměr je výpočetně snadnější a pro mnohé intuitivně přijatelnější, ale zavádí do ocenění opce nepřesnost. Tržní ceny sledují v čase lognormální rozdělení a protože geometrický průměr je také lognormální, je tedy vhodnější.

Název asijská opce pochází z místa, kde byly poprvé použity. Tokyjská pobočka firmy Banker's Trust v roce 1987 poprvé použila opce sledující průměrnou cenu podkladového aktiva při ocenění ropných kontraktů.

Hodnota asijské opce znějící na průměrnou cenu podkladového aktiva (average strike Asian) je dána jako:

   V = Max (0, k(SA - X))

Hodnotu asijské opce, u které dodací cena je dána průměrem, je možné zachytit jako:

   V = Max (0, k(ST - SA)),

kde SA je průměrná cena podkladového aktiva, ST je dodací cena vázaná na průměr a X je fixní dodací cena. Parametr k je binární proměnná nabývající hodnoty 1 pro kupní opci a hodnoty -1 pro prodejní opci.

Následující seznam vyjmenovává několik modelů v praxi běžně používaných k ocenění asijské opce:
  • Geometric Closed Form (Kemna and Vorst)
  • Arithmetic Rate Approximation (Turnbull and Wakeman)
  • Arithmetic Rate Approximation (Levy)
  • Arithmetic Rate Approximation (Curran)
  • Arithmetic Rate Approximation (Monte Carlo Simulation)
  • Finite Differences Method (Tavella and Randall)
  • Binomický oceňovací model

Výklad uvedených modelů lze najít v literatuře představené na těchto stránkách.

Asijská opce


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

JUDr. Jiří Fiala

JUDr. Jiří Fiala
právní služby a poradenství -- Cílem společnosti Fiala & Partners LLP je poskytovat komplexní služby v oblasti optimalizace činnosti finančních institucí z pohledu compliance rizik a souvisejících rizik operačních.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75033x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.