Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Binární opce

IdPoj: 00073
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Binární nebo také dvojstavová opce (anglicky "binary option") je charakteristická nespojitým výplatním profilem, protože vyplácí pouze jednu konkrétní fixní částku v době splatnosti opce, a to pouze pokud cena podkladového aktiva je vyšší (pro call opce, nižší pro put opce) než dodací cena (anglicky "strike price").

Termín "binary" znamená, že výplata může mít pouze dva stavy. Binární kupní opce vyplatí částku X pouze pokud cena podkladového aktiva v době splatnosti bude nad dodací cenou -- tato částka je předem známa a není závislá na tom, jak vysoko bude cena podkladového aktiva nad dodací cenou. Je-li cena podkladového aktiva pod dodací cenou, binární kupní opce nevyplácí nic.

Výplatní profil binární opce se ve srovnání s klasickou kupní opcí nemění kontinuálně v souladu s pohybem ceny podkladového aktiva.

Výplata plnění opce může mít buď podobu hodnoty aktiva (tzv. "asset-or-nothing" binární opce) nebo peněžního plnění (tzv. "cash-or-nothing"). Cash-or-nothing opce vyplácí předem dohodnutou fixní částku peněz pokud skončí svoji životnost v penězích (in-the-money). Asset-or-nothing opce vyplácí hodnotu podkladového aktiva.

V praxi se můžeme setkat i s označením all-or-nothing nebo také digital options.

Jako praktický příklad si uvedeme koupi binární cash-or-nothing kupní (call) opce vystavené na akcie společnosti XYZ a.s. jako podkladové aktivum. V opčním kontraktu bude dohodnuto, že pokud opce skončí v penězích, jejímu držiteli bude vyplacena částka 10 000 kč. Dodací cena, strike price, je 100 kč za akcii. Pokud v době splatnosti nebo expirace opce je tržní cena akcií podniku více než 100 kč, držitel opce dostane 10 000 kč. Držitel dostane stejnou částku i pokud by cena akcií byla například 129 nebo 231 kč. Pokude cena akcií na trhu bude 98 kč, držitel opce nedostane nic.

Ačkoliv výplatní profil binární opce má pouze dva stavy (fixní částka nebo nic), cena takové opce se v realitě samozřejmě s vývojem podkladového aktiva mění. Opce, která je blíže stavu, kdy vypisovatel opce bude platit, má jistě větší hodnotu pro držitele než opce, u které je jasné, že téměř jistě nic nevyplatí. Cena binární opce se často počítá přes Black-Sholesův model podle následujících rovnic.

Cash-or-nothing kupní (call) opce:
C=Qe-rTN(d2)

Cash-or-nothing prodejní (put) opce:
P=Qe-rTN(-d2)

Asset-or-nothing kupní (call) opce:
C=Se-qTN(-d1)

Asset-or-nothing prodejní (put) opce:
P=Se-qTN(-d1),

kde Q je peněžní výplata z opce, S je cena podkladového aktiva, T je čas do splatnosti opce, q je dividendový výnos a r je bezriziková úroková míra. N představuje hodnotu kumulativní distribuční funkce normálního rozdělení. Parametry pro N se vypočtou podle vzorce Black-Sholesova modelu.

Binární opce je dnes už možné obchodovat i v eletronické podobě na standardizovaném trhu například přes HedgeStreet.

Binární opce


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
Chyba při provádění SQL dotazu.
(Chybový kód 103)
(QryDFN)
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Mgr. Martina Konecká

Mgr. Martina Konecká
konzultantka v oblasti finančních derivátů -- Působím v oblasti poradenství finančních derivátů (opce, swapy, CDO, CMO, futures). Mohu nabídnout služby týkající se ekonomických a finančních analýz.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128312x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.