Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Opce - theta

IdPoj: 00067
 
067OpceThetaGrafStock.jpg
067OpceThetaGrafTime.jpg
blank.gif
Opce je finanční kontrakt mezi dvěmi stranami, mezi kupujícím a prodávajícím, kde jedna strana má právo koupit podkladové aktivum (kupní/call opce), prodat podkladové aktivum (prodejní/put opce), zatímto druhá strana má povinnost být smluvní protistranou a poskytnout plnění kontraktu. Za tuto povinnost je povinnovaná strana kompenzována platbou od toho, kdo opci kupuje, takzvaný opční poplatek nebo option premium. Cena nebo hodnota opce závisí na mixu mnoha parametrů a jak se ty mění, mění se i cena opce.

Theta, značka Θ, je jedním z matematických nástrojů, který se v oboru matematických financí používá k vyjádření závoslosti změny ceny opce na plynutí času neboli na vzdálenosti současného okamžiku od doby expirace opce. Jinými slovy, theta je citlivost opce na plynutí času. Thetě se v anglické terminologii také říká time decay opce (decay = zkáza, rozklad, hnití), což přímo vyjadřuje úbytek časové hodnoty opce. Jak opce stárne, její hodnota z titulu pouhé existence se snižuje.

Na uvedeném grafu je vidět, že theta je nejnižší (nebo v absolutní hodnotě nejvyšší) pro opce v penězích, at-the-money. Theta je v absolutní hodnotě nejnižší pokud je opce hluboko v penězích, in-the-money, nebo pokud naopak ani zdaleka nehrozí, že by opce měla nejakou hodnotu -- v těchto oblastech má přibližování se do okamžiku expirace malý vliv na cenu opce.

V praxi se používají ještě další nástroje vyjadřující citlivost opce na různé faktory, například vega jako citlivost opce na volatilitu podkladového aktiva, rho jako citlivost na změnu úrokových měr a další. V anglické terminologii se těmto nástrojům k měření citlivostí říká souhrnně "the Greeks", protože bývají nejčastěji vyjádřeny písmeny řecké abecedy (delta, gamma, rho, atd.).

Greeks vyjadřují riziko opční pozice a jsou tedy velice důležitým nástrojem v risk managementu. Správnou volbou kombinace položek v portfoliu je možné ovlivnit greeks a tedy i rizikovost celého portfolia. Parametry citlivosti vypočtené pomocí Black-Scholesova modelu oceňování opcí jsou mezi analytiky finančních trhů oblíbené pro jejich snadný výpočet.

Pár důležitých praktických závěrů pro thetu opce:

  • Theta je funkcí času a ceny podkladového aktiva.
  • Hodnota call i put opce se s přibližující dobou splatnosti za ostatních podmínek konstantních (ceteris padibus) snižuje.
  • Theta má stejný průběh pro call i put opce.
  • Theta je v absolutní hodnotě maximální u opcí at-the-money.
  • Theta se v absolutní hodnotě zvyšuje s přiblížením se opce k době splatnosti.
  • Theta je obvykle negativní (s přibližující se dobou splatnosti se hodnota opce snižuje). Výjimnou je evropská put opce v penězích, která může mít pozitivní hodnotu thety.

Jak už bylo uvedeno, theta je měřítkem citlivosti hodnoty opce na změnu délky doby do expirace opce. Matematicky je theta první derivace funkce hodnoty opce podle času. Schematicky je tuto definici možné vyjádřit jako:

opční gamma - schematický zápis,

kde dV je hodnota opce a dT je čas do splatnosti opce. V Black-Scholesově modelu se theta počítá zvlášť pro kupní a prodejní opci následovně:

opční theta - rovnice pro výpočet u call opce (call opce),

opční theta - rovnice pro výpočet u put opce (put opce),

přičemž

Black-Scholes mode, parametry d1 a d2,

kde φ (phi) představuje kumulativní distribuční funkci standardního normálního rozdělení, r je bezriziková úroková míra, q výnos do doby splatnosti (dividend yield), σ volatilita, a T je čas do doby splatnosti, S cena podkladového aktiva, K dodací cena (strike price).

Opce - theta


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Helena Kolářová, M.S.

Ing. Helena Kolářová, M.S.
konzultant ve stavebnictví s mezinárodní praxí -- Poradenství v oblasti stavebního průmyslu se zaměřením na mezinárodní prostředí a strategii úspěšnosti velkých a PPP projektů.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128311x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.