Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Return On Invested Capital (ROIC)
Výnosnost investovaného kapitálu

IdPoj: 00014
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
lze použít k hodnocení historické výkonnosti obchodní jednotky nebo celého podniku. ROIC je zpětný ukazatel, jehož výhodou je, že bere v úvahu vliv hotovosti.

Z pohledu dlouhého období se hodnota podniku zjišťuje na bázi diskontování budoucích finančních toků. V krátkém období však není vhodné v ohodnocování počítat s hotovostí a hotovostními ekvivalenty, protože jsou to položky jednoduše manipulovatelné managementem. Hotovost a další likvidní prostředky v podniku lze řídit například odkladem kapitálových výdajů, načasováním marketingových kampaní nebo řízením výdajů na podpůrné činnosti, například výzkum a vývoj. Z těchto důvodů je tedy vhodné ukazatele výnosnosti očistit od hotovosti a ekvivalentů.

ROIC model se často používá k ohodnocení shopnosti podniku tvořit hodnoty a jedná se spíše o intuitivní ukazatel. Vysoká hodnota výnosnosti investovaného kapitálu poukazuje na pozitivní výsledky hospodaření, ale nutno upozornit, že by měl tento ukazatel být zkoumán společně s dalšími doplňujícími ukazateli a nikoliv samostatně.

Výnosnost investovaného kapitálu ROIC je ukazatel založený na výstupech z účetnictví, respektive na datech obsažených v rozvaze a výkazu zisků a ztrát, a proto je jeho vypovídací schopnost do značné míry podmíněna následujícími atributy:

1. Statičnost. K výpočtu je použito údajů, které zachycují pozici podniku k určitému datu a nikoliv za nějaké období.

2. Manipulovatelnost. Cílem managementu je pozitivní mínění o podniku, a tak mohou a v praxi ovlivňují v rámci možností hodnoty vykazované v ůčetnictví ku svému prospěchu.

3. Účetní deformace. Ukazatel se počítá na základě dat z účetnictví, která se mohou často lišit od ekonomické skutečnosti a jsou ovlivněny například účetními standardy a zvyklostmi.

4. Inflace. Při konstrukci ROIC by měla být brána v úvahu inflace. Vysoká inflace ukazatel nadhodnocuje.

Hodnota ROIC převyšující náklady vlastního kapitálu (WACC) je indikátorem dobré výkonnosti podniku.


Jednoduchý výpočet ROIC:
     čistý zisk po zdanění   čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT)
 ROIC = ----------------------- = ------------------------------------------
     investovaný kapitál        suma aktiv - hotovost 
                   - neúročené hotovostní ekvivalenty
ROIC pro krátké období:
     čistý provozní zisk po zdanění
      a před úroky a amortizací
 ROIC = ------------------------------------
       suma aktiv - hotovost 
     - neúročené hotovostní ekvivalenty


Return On Invested Capital (ROIC)
Výnosnost investovaného kapitálu


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
Re: Return On Invested Capital (ROIC)Výnosnost investovaného kapitálu
Jméno: 89 (markova89@seznam.cz)
Datum: pondělí 27. září 2010 16:04
Dobrý den, chci se zeptat, kde bych o tomto tématu mohla čerpat více? Zda je alespoň v angličtině nějaká publikace zaměřená na toto téma, děkuji předem za odpověď.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Mgr. Martina Konecká

Mgr. Martina Konecká
konzultantka v oblasti finančních derivátů -- Působím v oblasti poradenství finančních derivátů (opce, swapy, CDO, CMO, futures). Mohu nabídnout služby týkající se ekonomických a finančních analýz.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75033x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.