Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Spotřební daně v České republice

IdPoj: 00045
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Spotřební daně jsou v České republice regulovány zákonem číslo 355/2003 sbírky o spotřebních daních ve znění jeho pozdějších novelizací. Jednotlivé spotřební daně jsou uvedeny v § 1 odstavci 2 výše uvedeného zákona. Jedná se o následující daně:
  1. daň z minerálních olejů,
  2. daň z lihu,
  3. daň z piva,
  4. daň z vína a meziproduktů
  5. daň z tabákových výrobků.
Tyto daně jsou spolu s daní z přidané hodnoty řazeny mezi takzvané nepřímé daně, které jsou uvalovány na spotřebu. Správa spotřebních daní je realizována celními úřady příslušnými podle sídla plátce daně pokud zákon nestanoví výjimky.

Sazby daně z minerálních olejů jsou s účinností od 1. ledna 2007 regulovány v paragrafu 48 zákona pro benzíny a letecké pohonné hmoty benzínového typu s obsahem olova do 0,013 gramů na litr včetně ve výši 11 840 korun na 1000 litrů. Pro benzíny a letecké pohonné hmoty benzínového typu s obsahem olova nad 0,013 gramů na litr platí potom sazba ve výši 13 710 korun na tisíc litrů. Je zde tedy patrná snaha o daňové zvýhodnění ekologičtějšího paliva.

Sazba daně z piva je regulována v paragrafu 85 zákona. Základní sazba spotřební daně z piva činí 24 korun za hektolitr za každé celé procento extraktu původní mladiny, přičemž existuje podstatné daňové zvýhodnění pro takzvané malé nezávislé pivovary. Zvýhodněná sazba je různá v závislosti na objemu roční produkce, platí pro malé nezávislé pivovary s roční produkcí nepřevyšující 200 000 hektolitrů. Největší daňové zvýhodnění platí pro malé pivovary s produkcí do 10 000 hektolitrů piva ročně včetně této hraniční hodnoty a pro ně činí pouze 12 korun za hektolitr. Základem spotřební daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech. Výši daně u piva, které bylo uvedeno do volného oběhu, je nutno vypočítat v závislosti na příslušné koncentraci vyjádřené v procentech jako součin množství piva v hektolitrech, procenta koncentrace a základní nebo snížené sazby.

Sazba daně z vína a meziproduktů je regulována v paragrafu 96 zákona a činí pro šumivá vína 2340 korun z hektolitru, tichá vína 0 korun z hektolitru a meziprodukty 2340 korun z hektolitru.

Sazba daně pro tabákové výrobky je regulována v paragrafu 104 zákona. Pro vypočtení daně z tabáku je rozhodující jeho hmotnost k okamžiku vzniku povinnosti přiznat a zaplatit daň, přičemž daňová sazba činí 810 korun za kilogram s účinností od 1. dubna 2006 (původní sazba daně činila 720 korun za kilogram). Pro doutníky a cigarillos je daň stanovena ve výši 0,79 korun za jeden kus.

Výše daně pro cigarety je potom v souladu s dikcí paragrafu 104 odstavce 2 vypočítána jako součet pevné části daně, která činí 0,73 korun (dříve 0,60 korun) za jeden kus vynásobená počtem kusů a procentní sazbou daně, která činí 25 procent (dříve 24), avšak celkem minimálně 1,36 (dříve 1,13) korun za jeden kus.

Vznik daňové povinnosti je časově vázán na produkci výrobků na daňovém území České republiky nebo alternativně na jejich import na teritorium České republiky, přičemž zákonná povinnost spotřební daně přiznat a uhradit se váže na okamžik uvedení zdaňovaných produktů do volného oběhu na území České republiky.

Pro podnikatelské subjekty dovážející tabákové výrobky do České republiky platí ze zákona povinnost oznámit tuto skutečnost minimálně 3 dny před realizací prvního dovozu. Importér je povinen kromě svoji identifikace předložit seznam jednotlivých tabákových výrobků členěný podle druhů, obchodních značek, druhů obalů a uvést množství v jednotkovém balení.

Zdaňovacím obdobím pro většinu výrobků zatížených spotřební daní je kalendářní měsíc, přičemž daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období. Možné odchylky jsou regulovány v § 18 zákona o spotřebních daních.

  PAVEL NESNÍDAL
(autor publikuje v oblasti daní, obchodního a pracovního práva a účetnictví, poradenství v této oblasti, překládá v oboru daně a účetnictví v německém jazyce, působí jako člen Hospodářské komise US-DEU, kde se mimo jiné podílel na návrzích daňových reforem)


Spotřební daně v České republice


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Macinka

Ing. Jan Macinka
poradce pro hypotéky, spoření a pojištění -- Bezplatné odborné finanční poradenství v oblasti pojištění vozidel a majetku. Nabízíme kapitálová pojištění, řeším půjčky, úvěry a hypotéky, investice a komodity. V portfoliu máme všechny banky, stavební spořitelny a pojišťovny na českém trhu.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128312x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.