Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Založení společnosti s ručením omezeným

IdPoj: 00030
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Společnost s ručením omezeným se zakládá sepsáním zakladatelské listiny (pokud má jediného společníka), anebo sepsáním společenské smlouvy (pokud má společníků více). Zakladatelská listina i společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem.

Náležitosti společenské smlouvy:

 • Obchodní jméno
 • Sídlo společnosti
 • Určení společníků a uvedení jejich sídla (resp. trvalého bydliště)
 • Předmět podnikání vznikající společnosti
 • Výše základního jmění
 • Výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů a způsob jejich jednání za společnost (samostatně, společně, minimálně dva, atd.)
 • Určení správce vkladu
 • Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje)
 • Povinnosti a práva společníků
 • Způsob zániku a jeho následky
Uvedené náležitosti se dohodnou mezi společníky a sepíší do smlouvy na první, zakládající valné hromadě. Společenskou smlouvu je nutno nechat ověřit notářem.

Po založení společnosti je nutné získat příslušná podnikatelská oprávnění (například živnostenské listy), pokud jsou potřeba, a splatit základní kapitál. V případě ohlašované živnosti stačí ohlásit její založení na živnostenském úřadě, o koncesi je třeba požádat (formuláře jsou dostupné na stránkách živnostenských úřadů na internetu).

V případě jednoho zakládajícího společníka musí být všechny nepeněžité vklady a peněžité vklady splaceny v plné výši před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Základní kapitál je podle zákona minimálně 200 000 Kč a vklad od jednoho společníka minimálně 20 000 Kč.

Pokud má společnost více společníků, je možné peněžité vklady splácet až po dobu pěti let po vzniku společnosti. Ale i v tomto případě je část vkladů ve výši alespoň 30 procent základního kapitálu, minimálně však sto tisíc korun, třeba splatit před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Všechny peněžité vklady je nutné splácet na zvláštní účet u banky, který na jméno společnosti zřídí správce vkladu. Banka umožní společnosti disponovat s těmito vklady až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Společnost vzniká k okamžiku zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku se musí podat do devadesáti dnů od založení společnosti. Poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí dnes 5000 Kč.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí obsahovat tyto přílohy:

 • Společenskou smlouvu, resp. zakladatelskou listinu (ve formě notářského zápisu)
 • Podnikatelská oprávnění (ověřené kopie živnostenských listů)
 • Doklad o splacení základního kapitálu (potvrzení správce vkladu o složení vkladů a doklad od banky o složení vkladu)
 • Doklad o právním titulu užívání nemovitosti, ve které je umístěno sídlo (např. nájemní smlouva o užívání nebytových prostor nebo doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí). Sídlo může být umístěno v bytě pouze v případě, je-li to slučitelné s účelem společnosti a odpovídá-li to i povaze její činnosti.
 • Výpis z rejstříku trestů jednatelů
 • Prohlášení jednatelů, že splňují zákonné podmínky a že u nich není překážka výkonu funkce
 • Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích jednatelů
 • Kolková známka ve výši poplatku za zápis do obchodního rejstříku
Společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) a podpisový vzor jednatele je přitom nutné přiložit ve dvojím vyhotovení, neboť jsou zakládány do takzvané sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku a je veřejně přístupná. Do sbírky listin jsou podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku povinni zakládat zákonem stanovené dokumenty (mimojiné i účetní závěrky a zprávy auditora).

Založení účtu v bance na složení základního kapitálu je možné po sepsání společenské smlouvy. Banka ji obvykle vyžaduje k založení účtu. Banka po složení vkladů na účet vydá písemné prohlášení o splácení vkladů jednotlivými společníky.

Do 8 dnů od zápisu společnosti do obchodního rejstříku (ten může trvat i několik měsíců) je nutno zaregistrovat se u zdravotní pojišťovny.

Do 30 dnů od zápisu se musí nově vzniklá společnost zaregistrovat na finančním úřadu (získat daňové identifikační číslo) a u místně příslušné správy sociálního zabezpečení.

V anglickém jazyce se společnost s ručením omezeným označuje jako Limited Liability Company (LLC), v německém pak Gesellschaft mit beschränkter Haftu (GmbH). Společenská smlouva se v angličtině nazývá Articles of Organization a v němčině Gesellschaftsvertrag.

(poslední aktualizace: červenec 2005)

Založení společnosti s ručením omezeným


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
Chyba při provádění SQL dotazu.
(Chybový kód 103)
(QryDFN)
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Novotný

Ing. Jan Novotný
SEO konzultant -- Má specializace je v oblasti tvorby efektivních webových prezentací, vývoje redakčních systémů a optimalizace webů pro vyhledávače (SEO).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.