Středoevropské centrum pro finance a management

2005-06-13

Auditoři versus finanční ředitelé: vyhrávají auditoři

Hlava číslo 10A zákona Securities Exchange Act of 1934 (SEA1934) se původně vztahovala jen na americké veřejně obchodovatelné společnosti, v dnešní praxi a s podporou Sarbanes-Oxley (SOX) však může pěkně zahýbat životem finančních ředitelů i v České republice. Nejeden americký finanční ředitel už přišel díky auditorovi o práci.

Hlava číslo 10A zákona SEA1934 požaduje, aby se audit zabýval nejen schopností společnosti pokračovat ve svém podnikání a stavem či vypovídací schopností účetnictví ale navíc i kontrolnímy mechanismy podniku. Audit musí obsahovat kromě zkoumání účetnictví i metody a postupy k odhalení jak protiprávních činů, tak i k odkrytí transakcí se spřízněnými subjekty, které by mohly přímo a významně ovlivnit účetní výkazy.

Tyto povinnosti jsou sice zakotveny v zákoně SEA1934 už od roku 1995, ale na hmatatelném významu nabývají až dnes v souladu s hlavou 404 zákona Sarbanes-Oxley z roku 2002, který ukládá auditorům povinnost vyjadřovat se kromě účení závěrky navíc ke kvalitě a přesnosti interních kontrolních systémů a procedur svých klientů.

Novinkou, která se začíná dnes projevovat v reálném životě auditu jsou informační povinnosti auditora. V případě, že auditor objeví nebo je jinak uvědoměn o existenci protiprávního jednání na straně klienta, musí o tom bez zbytečného odkladu informovat management společnosti a auditní revizní výbor. Na managementu společnosti pak je, aby zjednal nápravu. Pokud je předmětné protiprávní jednání významného rozsahu a vedlo by k ovlivnění finančních výkazů a management společnosti není schopen nebo ochoten sjednat včasnou a odpovídající nápravu, zákonnou povinností auditora je podat zprávu dozorčí radě. Ta pak musí o situaci informovat zástupce Securities Exchange Commission (SEC) a to písemnou formou ve lhůtě do konce následujícího pracovního dne. Podání je možné učinit faxem, osobním doručením nebo i jinými prostředky. Dozorčí rada pak musí rovněž poskytnout auditorovi kopii svého podání k SEC.

Pokud auditor neobdrží od dozorčí rady kopii jejího podání k SEC před uplynutím konce uvedené jenodenní lhůty, má sám povinnost SEC o svých závěrech informovat. Kromě toho je auditorovi poskytnuta v zákoně opora ve smyslu možnosti odstoupení od auditní zakázky a navíc i v podobě vyloučení osobní trestní odpovědnosti auditora spojené s informováním SEC o interních záležitostech svého klienta. Nutno dodat, že rezignace z auditního projektu nezprošťuje auditora od zde uvedené informační povinnosti. Za zmínku stojí i fakt, že všechna podání jsou v tomto případě na rozdíl od většiny ostatních dokumentů posílaných do SEC neveřejná a vyjmuta z působnosti zákona o svobodnému přístupu k informacím (Freedom of Information Act 2000).

Tato právní úprava a s tím spojená rostoucí moc auditorů se stala osudná nejednomu finančnímu řediteli. Auditorské a účetní firmy jsou čím dál tím vybíravější pokud jde o to, koho budou auditovat a s kým rozváží nebo neobnoví smlouvu kvůli přílišné náročnosti nebo rizikovosti zakázky. Podle studie zveřejněné společností Audit Analytics auditoři z Velké čtyřky předčasně ukončili v roce 2004 kontrakt u zhruba 210 amerických klientů což je třikrát více než v roce 2001.

Ukázkovým příkladem je chicagský výrobce elektroniky firma Molex. Finanční ředitel Joseph King neposkytl auditorovi podstatné informace, které vedly ke zkreslení vykazovaného výsledku hospodaření. Když auditor Deloitte & Touche požadoval, aby King byl ze své funkce odvolán, dozorčí rada podniku stála za ním. Deloitte přišli v sobotu 13. listopadu 2004 s něčím nečekaným, a to s vypovězením zakázky. Vypovězení auditní smlouvy a zároveň detailní report podaný SEC ve svém důsledku zapříčinil, že žádný auditor nebyl ochoten s firmou uzavřít novou smlouvu dokud byl King ve funkci. Po čtyřech týdnech dozorčí rada odvolala Kinga z funkce a jmenovala nového finančního ředitele, pro kterého se navíc zavázala zajistit odborné školení. King byl odvolán nejen z pozice finančního ředitele, ale ze všech vrcholových funkcí. Společnost ujistila veřejnost, že King nebude znovu zvolen do jakékoliv pozice mající vliv na účetnictví, výkaznictví a interní kontolní systémy Molexu.

Zatím lze těžko předpokládat, že by američtí auditoři stáli za masovými úpadky českých finančních ředitelů. Přesto znatelné tlaky nebo možné scénáře existují. Například zahraniční společnosti s aktivy převyšujícími $10 miliónů dolarů, které mají minimálně 500 veřejně obchodovatelných akcií přičemž alespoň 300 z nich je ve vlastnictví amerických akcionářů mají podle zákona povinnost registrace u SEC, pokud se na ně nevztahuje výjimka. Se zdokonalováním globálního finančního trhu může tento případ nastat velice snadno. Například společností Air France, Henkel nebo z českých Komerční banka a Česká spořitelna legislativě SEA1934 a SOX už podléhají. Registrovat u SEC se naštěstí díky výjimkám ze zákona nemusí. Americká legislativa v České republice samozřejmě vymahatelná není. Na druhou stranu je třeba uvažovat i dlouhodobě a v duchu „public relations“. Neochota nebo „neposlušnost“ zmíněných firem by mohla mít za následek znemožnění případného budoucího přístupu na americký kapitálový trh nebo alespoň výstražný vykřičník před očíma amerických investorů.

Mnohem citelnější tlak amerických auditorů však pocítí čeští finanční ředitelé díky akvizicím podniků, tedy vzniku českých korporací s americkými vlastníky nebo spoluvlastníky. Příkladem je Career Education Corporation (CEC), americká společnost působící v oblasti komerčního vzdělávání. CEC vlastní 81 škol a univerzit z nichž část se nachází v Americe a část v Evropě. V důsledku Sarbanes-Oxley tým auditorů s ústředím poblíž Chicaga pravidelně navštěvuje neamerické pobočky, aby zajistili soulad neamerických poboček s požadavky amerického práva na americké auditory. Firem na českém území, ke kterým občas zavítá auditor z amerického ústředí pomalu přibývá.

Hlava 10A ve spojení se Sarbanes-Oxley je mocná zbraň v rukách SEC i v rukách auditorů a jak se zdá, její možnosti a působnost začínají přesahovat hranice spojených států. SEA1934 a SOX začínají nepřímo působit na celou národní ekonomiku USA, tedy i na subjekty fyzicky mimo území USA ale ve vlastnictví amerických korporací. Finančním ředitelům tak nezbývá než rada na závěr: „Pozor na auditory, nespolupracovat se nemusí vyplatit.“

Ing. Vladimír Jech, MBA, FRM
Diskuzní fórum:
Dukiszín fmóur:
Diskuzi k tomuto článku najdete dále na této stránce (pod zobrazením doporučených zdrojů).
Doporučené zdroje informací:
Depéurčono zjpdre ifnoírcma:
  • Originální znění zákona SEA1934, Securities Exchange Act of 1934 as Amended, Aspen Publishers, New York, vydání 15. listopad 2004.
  • Prováděcí vyhláška SEC k hlavě 10A zákona SEC1934, Reports Under Section 10, General Rules and Regulations Promulgated Under the Securities Exchange Act of 1934, Securities Lawyer's Deskbook , University of Cincinnati College of Law, c2004, http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/reg10A-1.html.
  • Hecht Ch.: SEC Central: The SEC's New Weapon: Section 10A. SmartPros Ltd, Hawthorne, New York, červenec 2002, http://accounting.smartpros.com/x34666.xml.
  • Krantz M.: More finance chiefs are dropping out. USA TODAY, příloha Money, 23. březen 2005, http://www.usatoday.com/money/companies/management/2005-03-23-cfo-usat_x.htm.
  • Kirk W: Sarbanes-Oxley Issues for Foreign Private Issuers Considering Listing in or Accessing Public Capital Markets in the United States. Thelen Reid & Priest LLP Attorneys at Law, New York, 2003.
  • Prováděcí vyhláška SEC k hlavě 405 zákona SEC1933, Rule 405 -- Definitions of Terms, General Rules and Regulations Promulgated Under the Securities Act of 1933, Securities Lawyer's Deskbook , University of Cincinnati College of Law, c2004, http://www.law.uc.edu/CCL/33ActRls/rule405.html.
  • List of Foreign Issuers That Have Submitted Information Under the Exemption Relating to Certain Foreign Securities. Securities Exchange Commission, Release No. 34-49846; International Series Release No. 1277, 10. červen 2004, http://www.sec.gov/rules/other/34-49846.htm.
  • Lefort N.: Molex Delays Filing of Quarterly Report – Appoints Acting Chief Financial Officer. Tisková zpráva, Molex, Lisle, Illinois, 11. listopad 2004, http://www.molex.com.
  • Lefort N.: Molex Files Fiscal First Quarter Report with SEC – Announces Resignation of Independent Auditors. Tisková zpráva, Molex, Lisle, Illinois, 15. listopad 2004, http://www.molex.com.
  • Lefort N.: Molex Announces Engagement of Ernst & Young LLP as Independent Auditor – Appoints new Chief Executive Officer and Announces CEO Succession Plan. Tisková zpráva, Molex, Lisle, Illinois, 9. prosinec 2004, http://www.molex.com.

Máte odbornou práci, studii nebo analýzu, o kterou byste se s námi rádi podělili? Chybí něco na těchto stránkách? Napište nám.

Nejsledovanější knihy:   
Nejsledovanější knihy:   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)

Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

Re: Audito?i versus finan?ní ?editelé: vyhrávají audito?i
Jméno: Petr K.
Datum: úterý 2. srpen 2005 18:48
Tak tohle je drsnarna! mit tohle v Cechach, tak jsou tu asi vsichni bez prace :)
Re: Re: Audito?i versus finan?ní ?editelé: vyhrávají audito?i
Jméno: anonym
Datum: čtvrtek 4. srpen 2005 06:35
jenom je skoda, ze to takhle nefunguje v politice :(
Re: Audito?i versus finan?ní ?editelé: vyhrávají audito?i
Jméno: auditor9
Datum: čtvrtek 4. srpen 2005 04:03
"že žádný auditor nebyl ochoten s firmou uzav?ít novou smlouvu dokud byl King ve funkci" .. tomu neverim, audit jsou pro auditora penize, za prachy dneska udelaj lidi vsechno

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji zde. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Další zajímavé čtení
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128312x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Zajímavosti od sousedů
Anketa
Doporučené www stránky
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
aneb
Co ještě možná neznáte?
Reklama
Reklama Ilist.cz
.