Středoevropské centrum pro finance a management

2010-01-01

Další osud amerického dolaru?

V poslední době se stále častěji setkáváme s negativními komentáři ohledně vývoje amerického dolaru, který dlouhá léta hrál a stále ještě hraje klíčovou roli v mezinárodních transakcích. Obavy oprávněně vychází z vývoje americké ekonomiky, silných zásahů vlády, nastavení měnové politiky, přílišného zadlužování země, poměrů základních makroekonomických ukazatelů, politických výroků Číny a Ruska a mnoha dalších okolností. Navzdory všem pochybám dolar představuje stabilní přístav, do kterého se investoři v době krize vrací a přesouvají do něj své prostředky směrem od rizikových investic. USD je stále také nejpoužívanější světovou měnou. Podívejme se nyní na pozici dolaru jako světové rezervní měny podrobněji.

Americký dolar upevnil svoji pozici v důsledku odpoutání se USA od izolacionalismu a hledání řešení krizemi a válkami postiženého světa v první polovině 20tého století. Vyvrcholením těchto aktivit vedoucích k nastartování mohutné vlny globalizace a rozvoje mezinárodního obchodu, který bezpochyby pomohl nejen USA dosahovat značných hodnot růstu využitím mezinárodní specializace a transferu nejen technologií, byl Brettonwoodský systém, kdy byl dolar navázán na zlato a ostatní měny na dolar. Čímž byl v podstatě udržován fixní kurz, který se v 60tých a 70tých letech ukázal jako nestabilní. Dalším milníkem v dějinách dolaru byla sedmdesátá léta, kdy dohody mezi USA a zeměmi OPECu ustanovily dolar jako platidlo v obchodech s ropou. Země obchodující s ropou tak zvyšovaly svou poptávku po dolarech, kdy USA vyvážely stále více dolarů do zahraničí a efekt „inflace“ se tak mohl přesunout snadněji i mimo domácí ekonomiku.

Ing. Slávek Čížek
Ing. Slávek Čížek

Dvacáté století je tedy století vedoucí pozice dolaru jako světové rezervní měny [IMF]. I na jeho konci řada zemí navyšovala dolarové rezervy, zejména oblasti rychle se rozvíjející s fixními kurzy s cílem ochránit svou měnu v případných krizích. Čínská ekonomika tak ve svých rezervách drží zhruba 2 biliony USD, japonská 1 bilion USD [CIA]. Stejně tak mnohé země mající fixní kurz s měnovou kotvou používají právě dolar jako kotvu s cílem zabránit přílišné inflaci a udržet stabilní vývoj. Dolar se tak stal světově nejpoužívanější měnou v mezinárodním obchodě, obchoduje se v něm většina komodit na světových burzách, velké množství cenných papírů, řada států či finančních fondů drží americké státní dluhopisy ve svém portfoliu, řada států používá dolar jako prostředek směny či svou měnu na dolar navázala.

Ve Spojených státech značně narůstaly obchodní deficity vykompenzované zájmem o americká aktiva, tudíž i o dolar [ISS]. Ekonomický vývoj nám však ukazuje, že existuje určitá hranice zadluženosti, při které investoři zpozorní a mohou se od dolaru postupně odklonit, čemuž lze zabránit stabilizací ekonomiky a upevněním kurzu, tedy opět zvýšením výnosnosti (apreciací). Naproti tomu depreciace dolaru přináší výhodu v podobě snížení čistého vnějšího dluhu USA, kdy vnější dluh je na jedné straně denominován v USD a na straně druhé USA drží řadu reálných aktiv v zahraničí.

Role amerického dolaru ve finanční krizi

Dolary oslabují vůči Euru od roku 2002 tak, jak se rozpočtové deficity a deficity běžného účtu rozšiřují, což bylo narušeno vypuknutím krize, kdy kurz dosáhl dvouletého maxima. Nyní již opět oslabuje jak investoři opět začínají riskovat“ [BRO]. Tato citace obecně shrnuje vývoj dolaru. Krátkodobé posílení USD po vypuknutí světové finanční krize vyplývá z charakteru dolaru jako stabilní měnové kotvy a vývoj světové ekonomiky tak pouze narušil trend vývoje pozice a síly USD v mezinárodní ekonomice. „Současná síla dolaru odráží krátkodobé chování mezinárodních investorů, a tak část síly USD je pouze spekulativní bublina. V nějaké době tato bublina praskne, což povede k prudkému propadu USD“ [KRU].

Zklidnění situace na světových trzích, utlumení výrazných výkyvů plynoucích z nejistot a mnohem častěji a výrazněji reagujících na různorodé signály, vytvoří opět atmosféru pro investice v rozvíjejících se ekonomikách a pro prodeje dolaru v takzvaných "carry trades". Rostoucí pesimismus ohledně vývoje USD se objevuje už nyní. Inflace, která se bezpochyby musí po současných opatřeních a zásazích měnových autorit v nějaké své formě objevit nebyla díky velkému množství a pozici dolaru v minulosti tak viditelná a snáze se rozptýlila, ale bezpochyby se jedná o jev, který vždy poškozuje věřitele [FRI] [ROT]. Jako alarm působí deficity veřejných rozpočtů a obchodní bilance.

Alternativy k americkému dolaru

V prostředí oslabeném poklesem globální ekonomiky se začaly projevovat ambice Číny a Ruska na novou měnovou jednotku [RAB] [LIE], ať už uměle vytvořenou (například virtuální koš světových měn) či posílením role jejich vlastní měny jako měny světové velmoci výrazně participující na mezinárodním obchodě. Vzhledem k tomu, že největším věřitelem Spojených států a tedy vlastníkem dluhopisů v USD je Čína, můžeme považovat obavy o vývoj americké ekonomiky a dolaru z části za oprávněné. K tomu se přidává strach z přílišného pumpování peněz do ekonomiky a tím hrozba inflace, pokračování depreciační tendence amerického dolaru a stejně tak strach z chování spekulantů a investorů, kteří dokážou s kurzy výrazně zahýbat a nastartovat řetězovou reakci nikterak nepodloženými fundamenty.

Otázkou je, která měna by dokázala nahradit roli amerického dolaru a zda si to státy a ekonomické subjekty skutečně přejí. Čínská měnová politika, její systém fixních měnových kurzů a stále značných zásahů vlády do ekonomiky není připravena zavést juan jako světovou rezervní měnu. Nesmíme zapomínat na klíčovou poptávkovou stranu, kdy investoři požadují stabilitu a vysokou likviditu, stejně tak i určitou důvěru a psychologické zázemí dané jednotky. Existuje zde navíc jakási protizbraň, a to, že nikdo si nechce výrazně poškodit vlastní majetek, a tak jednorázová změna hodnoty dolarových pohledávek by uškodila nejvíce jejich držitelům. Jejich vlastník si tak netroufne učinit krok, který by tyto pohledávky poškodil a díky němuž by utrpěl následně ztráty.

Nebezpečí se však skrývá v případě, kdy by jeden ze subjektů držících značnou část dolarů své dolary jednorázově prodal a spustil tak paniku výprodejů, čímž by poškozoval jeho další významné držitele a mohlo by to přerůst v nečekaně velký globální konflikt. Čína, která je třetím největším exportérem a snaží se různými nástroji vývoz podpořit také částečně usiluje o depreciaci své měny a ve snaze pomoci domácím výrobcům tak kurz uměle snížit. Slova představitelů Čínské lidové republiky lze pak vnímat jako politické výroky rychle se rozvíjející ekonomiky, jako marketingový tah ukazující pozitivní změny v posledních letech a potenciál, který by mohl nalákat další investory a posílit uvědomění tuzemských producentů.

Ekonomické dění nám také umožňuje pozorovat platnost klasických ekonomických závěrů ohledně vývoje měnových kurzů daného nabídkou a poptávkou po dané měně, a to konkrétně silného vlivu spekulací v krátkém období a dlouhodobého trendu odrážejícího ekonomický vývoj spolu se strategiemi investorů. Výrazné šoky a volatilita měnového kurzu vytváří prostředí nejistoty a jsou bezpochyby nežádoucími jevy. Nikdo si nepřeje rychlé znehodnocení svých prostředků, řada investorů stále dolaru a síle americké ekonomiky věří.

Růst a oživení americké ekonomiky povede opět k růstu výnosů a zisků a tím se opět investice stanou atraktivními. Ve světovém měřítku se však bude jejich pozice relativně snižovat, a tak lze očekávat depreciaci USD. To, zda růst bude trvalý, zda se nedořešené systematické problémy znovu neprojeví a zda měnová politika pouze problém neodkládá, je již jiná - nicméně velmi závažná - otázka.

Pokud bychom chtěli najít alternativu, která by díky své pozici mohla alespoň částečně nahradit dolar, může nás napadnout euro, které v posledních letech úspěšně proniká na přední pozice žebříčku světových měn, v němž se stále více vydávají státní dluhopisy a které získává větší váhu v devizových rezervách nejen členských zemích EU. Zvýšení poptávky po euru jako rezervní měně by opět nevedlo k ničemu jinému než k jeho apreciaci a určitě není cílem zemí evropské unie, světového exportéra číslo jedna. Vedlo by to ke snížení konkurenceschopnosti eurozóny.

Hledání nové rezervní měny je tedy dlouhodobý proces, který můžeme nechat přirozeně plynout a spíše se snažit zabránit umělým tlakům, které by mohly výrazně poškodit řadu subjektů. Subjekty začnou samy hledat jiné alternativy a jako jakákoliv jiná změna, pokud nechceme, aby byla bolestná, to bude delší cesta, cesta směrem k nalezení optimální transakční jednotky minimalizující ztráty a maximalizující užitky. Je to cesta opatrného hledání, jak se co nejméně poškodit a zároveň uchránit před možnými hrozbami. Nelze tvrdit, zda dolar bude za pět, deset či padesát let stále rezervní měnou, ale pokud nedojde k nějakému nečekanému zvratu, lze se domnívat, že v následujících několika letech dolar svou pozici úplně neztratí, i když jeho hodnota, síla a pozice budou klesat, neboť převažují signály značící trend depreciace USD vůči rychle rostoucím ekonomikám a zemím EU.

Ing. Bohuslav Čížek
Diskuzní fórum:
Dukiszín fmóur:
Diskuzi k tomuto článku najdete dále na této stránce (pod zobrazením doporučených zdrojů).
Doporučené zdroje informací:
Depéurčono zjpdre ifnoírcma:
 • [BRO] Brown, Matthew – Biggadike, Oliver: Dollar forecast dicarray leading to higher volatility, 22.1.2009, Bloomberg.com
 • [IMF] IMF: Time Series Data on International Reserves and Foreign Currency Liquidity, Official Reserve, http://www.imf.org/external/np/sta/ir/8802.pdf
 • [CIA] CIA: The Word factbook, data k 31.12.2008, dostupné na: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188rank.html, 14.12.2009
 • [FED] FED: Foreign Exchange rates, dostupné na: http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/statisticsdata.htm
 • [FED] U.S. International Transactions, 1960-present, dostupné na http://www.bea.gov/international/index.htm#bop
 • [FED] FED: International Summary Statistics, listopad 2009, dostupné na: http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/current.htm
 • [FRI] Friedman, Milton: Za vším hledej peníze, Praha, Grada Publishing, 1997, 263 stran, ISBN 80-7169-480-0
 • [ROT] Rothbard, Murray Newton, Peníze v rukou státu : Jak vláda zničila naše peníze, Praha : Liberální institut, 2001
 • [RAB] Rabinovitch, Simon: U.S. has plundered Word wealth with dollar: China paper, 24.10.2008, Reuters
 • [LIE] Lien, Kathy: U.S.Dollar: Topic of verbal war with China, FX360.com, 24.3.2009, http://www.fx360.com/commentary/kathy/891/us-dollar-topic-of-verbal-war-with-china.aspx
 • [KRU] Krugman, P.: Will There Be a Dollar Crisis?, Economic Policy, (2007), č. 51, str. 435-467
 • Antweiler, Werner: Foreign Currency units per 1USD, Pacific Exchange rate service, http://fx.sauder.ubc.ca/etc/USDpages.pdf
 • Baldwin, Richard: Is the United States headed for double bubble trouble, 2007, VoxEU.org, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/587

Máte odbornou práci, studii nebo analýzu, o kterou byste se s námi rádi podělili? Chybí něco na těchto stránkách? Napište nám.

Nejsledovanější knihy:   
Nejsledovanější knihy:   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)

Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji zde. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Další zajímavé čtení
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142808x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128313x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Zajímavosti od sousedů
Anketa
Doporučené www stránky
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
aneb
Co ještě možná neznáte?
Reklama
Reklama Ilist.cz
.