Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Bariérová opce

IdPoj: 00086
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Bariérová opce, anglicky Barier option, je taková, jejíž existence závisí na konkrétní cenotvorné události. Opce se stane aktivní (platná) nebo naopak inaktivní (neplatná) v okamžiku kdy cena podkladového aktiva dosáhne stanovenou hranici, prolomí určitou bariéru.

Bariérové opce spadají do kategorie exotických opcí závislých na vývoji cen a v podstatě jsou velice podobné klasickým kupním a prodejním opcím. Bariérová opce může být jak kupní (call), tak prodejní (put), jak evropská (uplatnitelná pouze v době splatnosti), tak americká (uplatnitelná kdykoliv do doby splatnosti). Rozdíl nastává až v okamžiku, kdy cena podkladového aktiva překročí předem stanovený práh.

Takzvané In opce jsou na začátku své existence bezcenné a stávají se aktivními (platnými) až v okamžiku, kdy cena podkladového aktiva prolomí hranici označovanou jako knock-in bariéra.

Takzvané Out opce naopak začínají svůj život aktivně už v době úpisu nebo prodeje a v okamžiku, kdy cena podkladového aktiva prolomí předem stanovenou hranici, se stávají definitivně neplatnými. Tato hranice se označuje stejně jako v boxu - knock-out.

Druhy:

Bariérové opce bývají občas strukturovány i tak, že pokud opce v kterémkoliv z případů, ať už in nebo out, skončí jako inaktivní, jejímu držiteli je vrácen zlomek premia, nebo-li opčního poplatku. Této vratné částce se říká cash rebate.

V praxi se bariérové opce zpravidla rozdělují na základní čtyři druhy, a to:

  • Down-and-Out: Standardní kupní (prodejní) bariérová opce přestává existovat v okamžiku, kdy cena podkladového aktiva shora prorazí limit, který je stanoven pod současnou cenou referenčního aktiva.
  • Up-and-Out: Opce je vypsána a prodána jako aktivní a stane se inaktivní (bezcenná) když cena podkladového aktiva zdola překročí stanovenou hranici.
  • Up-and-In: Spotová cena podkladového aktiva začne pod stanoveným limitem a musí ho prorazit, aby opce mohla být uplatněna.
  • Down-and-In: Opce se zaktivní až v okamžiku, kdy cena podkladového aktiva shora prorazí předem stanovený limit pod současnou spotovou cenou.


Příklad:

Evropská opce je vypsána na akcie s aktuální tržní cenou 100 kč a knock-out bariéra je stanovena na 150 kč. Takováto opce se chová stejně jako prostá evropská opce až do okamžiku, kdy spotová cena dosáhne hladiny 150 kč. V tomto okamžiku se opce stává bezcennou. Pokud se cena podkladového aktiva vrátí před dobou splatnosi opce zpět pod hranici 100 kč, na platnost bariérové opce to už nemá žádný vliv, je nevratně bezcenná.

Výhody a účel:

Výhodou bariérových opcí je jejich nižší cena než u srovnatelných amerických nebo evropských opcí, protože u nich vždy existuje nějaká pravděpodobnost, že buď vůbec nevstoupí v platnost (in opce) nebo naopak, že skončí bezcenné (out opce). Z tohoto důvodu jsou oblíbeným pojistným nástrojem i spekulativním nástrojem.

Pokud neočekáváme pád trhu, ale chceme být zároveň pojištěni proti nečekané korekci, stačí nám bariérová Down-and-In put opce, která bude plnit zhruba stejný účel vzhledem k našemu cíli jako klasická prodejní opce, ale za nižší cenu. Zrovna tak pokud věříme, že trh poroste, ale nedosáhne určité úrovně, můžeme zhodnotit investici, pokud zakoupíme Up-and-Out kupní opci.

Opce s dvojí bariérou, anglicky Double barrier options, mají jeden spodní a jeden horní limit.

Cenotvorná událost:

Cenotvorná událost nastává v okamžiku, kdy cena podkladového aktiva dosáhne stanovený limit. Teoretická definice je celkem přímočará "když cena podkladového aktiva dosáhne limit", ale realita je trochu složitější. Při úpisu opce je třeba definovat okamžik překročení limitu. Stačí, když jeden jediný obchod s podkladovým aktivem překročí limit nebo je třeba určitý objem či počet obchodů?

Speciálním případem je takzvaná pařížská opce, anglicky Parisian option, u které je podmínka spojená s prolomením bariéry uskutečněna až když cena podkladového aktiva "stráví" předem definovanou dobu "na druhé straně" bariéry.

Oceňování bariérových opcí:

Ocenění bariérových opcí je složitější než u prostých opcí, protože jejich uskutečnění a výsledná hodnota závisí kromě vývoje ceny podkladového aktiva ještě na cenotvorné události. Do oceňovacího mechanismu vstupuje další proměnná.

Z důvodu uvedeného výše nelze na ocenění bariérových opcí použít Black-Scholesův model. Místo tohoto modelu je třeba zapojit Monte-Carlo nebo binomický oceňovací model.

Citlivostní charakteristiky:

Přestože bariérové opce vycházejí s prostých opcí, jejich citlivostní parametry mohou být odlišné. Například vega, parametr citlivosti opce na volatilitu podkladového aktiva, je u klasické prosté opce vždy pozitivní. U bariérové opce může být vega negativní. Zvýšená volatilita u Down-and-Out a Up-and-Out opcí nezvýší jejich cenu, protože čím se cena podkladového aktiva dostane blíže k bariéře, tím je větší šance, že opce skončí bezcenná.

Bariérová opce


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Novotný

Ing. Jan Novotný
SEO konzultant -- Má specializace je v oblasti tvorby efektivních webových prezentací, vývoje redakčních systémů a optimalizace webů pro vyhledávače (SEO).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75033x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.